Drejtoria e doganave zbaton këto procedura mbi mallrat që janë objekt i kontrollit doganor:
  • Transit
  • Import
  • Eksport
  • Procedura të thjeshtuara
  • Procedura që zbatohen në Zonat zhvillimore teknologjike dhe industriale (ZZTI)