ПОСТАВУВАЊЕ КАМЕН ТЕМЕЛНИК БЛАЦЕ,11.07.2010

0a-min
0_IMG_0607-min
1_IMG_0660 (1)-min
1_IMG_0660-min
2_Blace_1 (1)-min
2_Blace_1-min
3aa_Blace_2-min
4_Blace-min
5_BlaceIMG_0673-min
6a_IMG_0676-min
6b IMG_0682-min
6c-min
7a IMG_0679-min
7_Blace_3-min
8_Blace_4-min
9a-min
9_IMG_0684-min
10_IMG_0685-min
11a (1)-min
11a-min
11b-min
11c-min
11_IMG_0687-min
12 IMG_0642-400-min
13 IMG_0624-min
14 IMG_0633-min
Previous Next Play Pause
0a-min 0_IMG_0607-min 1_IMG_0660 (1)-min 1_IMG_0660-min 2_Blace_1 (1)-min 2_Blace_1-min 3aa_Blace_2-min 4_Blace-min 5_BlaceIMG_0673-min 6a_IMG_0676-min 6b IMG_0682-min 6c-min 7a IMG_0679-min 7_Blace_3-min 8_Blace_4-min 9a-min 9_IMG_0684-min 10_IMG_0685-min 11a (1)-min 11a-min 11b-min 11c-min 11_IMG_0687-min 12 IMG_0642-400-min 13 IMG_0624-min 14 IMG_0633-min