Пријавете корупција во Царинската управа

 

Корупцијата и судирот на интереси како цивилизациско зло ги попречуваат и уриваат основните општествени вредности, ги злоупотребуваат институционалните капацитети во полза на нелегални цели и интереси, ја намалуваат довербата во институциите и правната држава, го загрозуваат владеењето на правото, праведноста, еднаквоста и сигурноста на граѓаните.

Царинската управа во континуитет работи на превенција на злоупотребите на службената должност и безкомпромисно се справува со овој вид на криминогено однесување, со цел ефикасно исполнување на нејзината мисија и визија:

  • да бидеме модел на модерен и најдобар сервис на граѓаните, економските оператори и државата, согласно домашни и меѓународно признати најдобри практики и лидер во процесот на пристапување кон Европската царинска унија и
  • да ги зачуваме финансиските интереси на Република Македонија, да го заштитиме здравјето и животот на луѓето, да обезбедиме конкурентен економски амбиент, да ги реализираме економските политики на Владата на Република Македонија и започнувањето на предпристапни преговори за членство во Европската Унија.

Случаите на корупција за царински службеници, може да ги пријавите на следните начини:

 
  • Online пријава за незаконско, непрофесионално или коруптивно постапување на царински службеници
  • ОТВОРЕНА ЦАРИНСКА ЛИНИЈА, бесплатно и анонимно на телефонскиот број 197
  • Пошта, на адреса ул. Лазар Личеноски, бр. 13, 1000 Скопје
ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА
Датум и време на настан:
Царинска испостава (организациона единица)
Име и презиме на царински службеник
Идентификационен број на царински службеник:
Опис на настанот:
Ваша адреса за контакт (емаил):
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Согласно позитивните законски прописи,лажното пријавување подлежи на кривична одговорност.
Anullo
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).