Почитувани корисници,

на следните линкови можете да ги превземете репликациските фајлови за ажурирање на клиентскиот софтвер во Асикуда системот.

Внатрешни испостави - репликациски фајлови 2019

5042 - ЦИ Аеродром Охрид

5070 - ЦИ Ќафасан стоково

2030 - ЦИ Табановце стоково

4040 - ЦИ Кавадарци

1080 - ЦИ Тетово и 1075-ЦИ Блаце стоково

5060 - ЦИ Струга и 5040 ЦИ Охрид

5030 - ЦИ Прилеп и 3030 - ЦИ Делчево

4050 - ЦИ Струмица и 4060-ЦИ Ново Село стоково

3050 - ЦИ Велес и 1020-ЦИ Слободна зона Скопје

3030 - ЦИ Делчево

3010 - ЦИ Штип

2050 - ЦИ Деве Баир и 2051 ЦИ Деве Баир патнички

2010 - ЦИ Куманово

5010 - ЦИ Битола, 5020-ЦИ Меџитлија стоково

4020 - ЦИ Гевгелија

1050 - ЦИ Аеродром

1025 - ЦИ Пошта

1015 - ЦИ Скопје 2

1014 - ЦИ Скопје 4

1013 - ЦИ Скопје 3

1010 - ЦИ Скопје 1

 

Гранични испостави и збирни сервери - репликациски фајлови

Сервер 1000 - за СНИО (2005-2009)

Сервер 1000 - за СНИО заклучно со 2004 година

Апликација за изработка на ПП50 образец за плаќање на царински давачки

 

1. Прекин заради изработка на бекап на база

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради вршење бекап на податоци.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид

од Понеделник до недела - секој ден и празници

03:30ч - 04:25ч
1025 Пошта Скопјеод Понеделник до недела - секој ден и празници04:30ч - 04:50ч
1013 Терминал увозод Понеделник до недела - секој ден и празници22:00ч – 22:45ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници00:00ч - 01:00ч
1015 Терминал извозод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:57ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
3010 Штипод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:25ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:00ч
4020 Гевгелијаод Понеделник до недела - секој ден и празници04:30ч - 05:00ч
4040 Кавадарциод Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 06:15ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:45ч
5010 Битола
5020 Меџитлија
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 04:10ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници03:30ч - 03:45ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

 

2. Прекин заради превземање на податоци од сервер

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради превземање на податоци.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:43ч
1010 Скопјесекој ден – и за време на викенд и празници05:20ч - 06:30ч
1025 Пошта Скопјесекој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:38ч
1013 Терминал увозсекој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:50ч
1030 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:25ч
1015 Терминал извозсекој ден – и за време на викенд и празници06:15ч - 06:40ч
2010 Кумановосекој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 06:00ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој ден – и за време на викенд и празници05:05ч - 05:20ч
3010 Штипсекој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 06:00ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој ден – и за време на викенд и празници05:30ч - 05:57ч
4040 кавадарцисекој ден – и за време на викенд и празници01:00 – 02:40 ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:30ч
4020 Гевгелијасекој ден – и за време на викенд и празници05:10ч - 05:40ч
4010 Богородица патнички
4015 Богородица стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:20ч - 05:25ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:15ч - 05:35ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој ден – и за време на викенд и празници05:25ч - 05:30ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

 

3. Прекин заради полнење на гаранции

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради полнење на гаранции.

ИспоставаПериод на прекинВреметраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој работен ден17:30ч – 19:26ч
1010 Скопјесекој работен ден17:30ч – 19:00ч
1025 Пошта Скопјесекој работен ден20:00ч – 21:38ч
1013 Терминал увозсекој работен ден17:30ч – 17:53ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој работен ден17:30ч – 18:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој работен ден02:30ч – 04:11ч
1015 Терминал извозсекој работен ден17:30ч – 18:00ч
2010 Кумановосекој работен ден20:00ч – 20:20ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој работен ден22:00ч – 23:15ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој работен ден21:00ч – 22:10ч
3010 Штипсекој работен ден17:30ч – 17:50ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој работен ден23:00ч – 00:40ч
4040 Кавадарцисекој работен ден17:30ч – 18:30ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој работен ден17:00ч – 18:20ч
4020 Гевгелијасекој работен ден20:30ч – 20:50ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој работен ден23:00ч – 02:30ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој работен ден21:00ч – 21:15ч

За време на полнењето на гаранциите АСИКУДА апликацијате не работи.