Дали првпат ја посетувате нашата веб страна?
Дали лесно успеавте да ја најдете информацијата која ја баравте?
Дали времето потребно да ја најдете информацијата беше повеќе или помалку од она што го очекувавте?
Колку информациите објавени на нашата веб страна се разбирливи за Вас?
Колку сте задоволни од визуелниот изглед на нашата веб страна?
Во целина, колку сте задоволни од нашата нова веб страна?
Дали ќе ја препорачате нашата веб страна на Ваш пријател или колега?
Ве молиме дадете некакви сугестии за подобрување на нашата веб страна. Слободно дадете предлози за подобрување на одредени области, нови функционалности што би сакале да ги видите на веб страната, или примери на она што сметате дека е добра веб страна.
Anullo
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).