Drejtoresha e Drejtorisë së doganave, Sllavica Kutirov sot mbajti takim me z. Andrew Moffat, përfaqësues i Ambasadës amerikane në Shkup. Në takim është biseduar rreth projekteve aktuale për lehtësimin dhe përshpejtimin e tregtisë dhe proceseve të lidhjes me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Javën e kaluar më datë 06.08.2021, drejtorja Sllavica Kutirov, Kryetari i Sindikatës UPOZ, Peco Grujovski, Kryetari i Organizatës sindikale UPOZ pranë Drejtorisë së doganave, Toni Apostolovski, si dhe Sindikata e pavarur e Drejtorisë së doganave kanë nënshkruar marrëveshjen kolektive që përfshin edhe ndryshimet në sistematizimin e vendeve të punës. Këto ndryshime dhe plotësime te marrëveshja kolektive, në veçanti te pjesa e sistematizimit të vendeve të punës do të kontribuojnë për funksionimin më të mirë të punës së Drejtorisë së doganave.

 Ju njoftojmë se vendkalimi kufitar Bogorodicë, sot 03.08.2021 është i mbyllur për qarkullimin e udhëtarëve dhe mallrave për shkak të zjarrit aktiv pranë pikës kufitare. Qarkullimi është i ridrejtuar në vendkalimin kufitar Dojran.

Zëvendës Drejtori i Drejtorisë së Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Muarem Asani, së bashku me Ndihmës Drejtorin e Sektorit për Sistem Doganor, Zlatko Veterovski dhe Këshilltarin e Drejtorit - Toni Stankovski , sot zhvilluan një vizitë pune në kompaninë "DAUTI TRANSPORT SHPED"  AD Shkup. Qëllimi i vizitës ishte dhënia e Miratimit për Operator të Autorizuar Ekonomik.

Sot, 29 korrik, Zëvendës Drejtori i Drejtorisë Doganore, z. Muarem Asani ishte në vizitë në Degën Doganore të Shkupit. Qëllimi i kësaj vizite ishte njoftimi me kapacitetet e Degës Doganore.

Zëvendës Drejtori i Drejtorisë së Doganave, z.Muarem Asani sot realizoi një vizitë pune në Njësinë Doganore Aeroporti i Shkupit - Dega Doganore Shkup. 

Në Raportin e këtij viti për klimën investuese në vend të Departamentit Amerikan të Shtetit, Drejtoria e Doganave vlerësohet lart në pjesën e digjitalizimit me krijimin e sistemeve elektronike, të cilët kontribuojnë në proceset e automatizuara të doganimit elektronik - proces ky që ju mundëson subjekteve afariste të ndjekin statusin e aplikacioneve të tyre dhe maksimalisht të zvogëlojnë mundësinë e korrupsionit. Në Raport theksohet se nuk ka asnjë politikë diskriminuese për eksport-import që prek investitorët e huaj dhe pothuajse 96 për qind e tregtisë së jashtme është e pakufizuar. 

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Drejtoria e përgjithshme e doganave e Republikës së Shqipërisë me një event të përbashkët qendror në pikën e kalimit kufitar Kafasan të organizuar nga USAID shënuan zbatimin e projektit “Forcimi i efikasitetit të pikave të përbashkëta kufitare Kafasan – Qafëthanë dhe transport, bashkëpunimi ndërkufitar dhe investimet”si një grant i aprovuar nga Programi i zhvillimit ekonomik, menaxhimit dhe rritjes së ndërmarrjeve të USAID-it.

Zëvendësdrejtori i Drejtorisë së Doganave të Maqedonisë së Veriut, z.Muarrem Asani sot realizoi takim protokollar me z. Martin Kranih, Oficer doganor për lidhje i Republikës Federale të Gjermanisë, njëherësh përgjegjës për Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe Rumaninë.

 

Drejtoria e  Doganave  me mbështetjen e USAID Economic Development, Governance and Enterprise Growth (EDGE) Project  në periudhën prej 06-09.07.2021 organizoi një trajnim rajonal në temë   Post Kontrollet  sistemore  të importuesve dhe eksportuesve të mëdhenj.