Delegacioni i Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut i udhëhequr nga drejtoresha m-r Sllavica Kutirov, sot (16.12.2021) mori pjesë në mbledhjen e 18-të të Nënkomitetit për tregti, industri, dogana dhe tatime, pjesë e Komitetit për stabilizim dhe asocim, i cili u mbajt përmes video-konferencës.

Në kuadër të Javës së Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore - CEFTA 2021, e cila zyrtarisht filloi dje në Shkup, sot (15 dhjetor 2021) mbahet një konferencë rajonale për forcimin e bashkëpunimit tregtar në Ballkanin Perëndimor/rajonin CEFTA, përmes vendosjes të kalimeve kufitare të përbashkëta dhe kontrolleve të përbashkëta. Konferenca organizohet nga USAID - EDGE, në partneritet me CEFTA, Komunitetin e Transportit, Grupin e Bankës Botërore dhe Ministrinë e Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut.

Seksioni për hetime - Sektori për kontroll dhe hetime i Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Seksioni i policisë kriminalistike brenda Ministrisë së brendshme dhe Inspeksioni i tregut, në vazhdimësi marrin aksione shitjes së paligjshme të duhanit të prerë nëpër tregjet e qytetit të Shkupit.

Brenda projektit Përmirësimi i mbledhjes së të hyrave dhe i politikës tatimore dhe doganore në periudhën 6.12-10.12.2021 është mbajtur mbledhje pune me temë Përgatitja e akteve për trafikun postar.

Drejtoria e doganave ka filluar me realizimin e Projektit për implementimin e sistemit të ri për video vëzhgim dhe njohje automatike të targave të automjeteve që kalojnë kufirin (CCTV dhe ANPR), i cili realizohet si komponent i Projektit për lehtësimin e tregtisë në Ballkanin perëndimor dhe financohet me një kredi nga Banka botërore.

Gjatë ditës së sotme përmes lidhjes video-konferenciale u mbajt puntori rajonale për të shkëmbyer përvojat me vendet e rajonit, në lidhje me zbatimin e fazës së parë të Sistemit të ri Kombëtar për një ndalesë (National Single Window (NSW).

Lidhur me informatat  në opinion, për mallin e konfiskuar që ka mbërritur në Aeroportin e Shkupit, Drejtoria doganore , informon opinionin se hetimi është duke u zhvilluar dhe është nën kontroll dhe mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të Prokurorisë Publike për Krim të Organizuar dhe Korrupsion.

Personat e autorizuar të Drejtorisë doganore i ndërmarrin të gjitha masat dhe aktivitetet me kërkesë të prokurorisë. Për informata shtesë kontaktoni prokurorinë kompetente.

    

    

Përfaqësuesit e Drejtorisë së Doganave, të udhëhequr nga drejtoresha znj. Slavica Kutirov dhe zëvendësdrejtori z. Muarem Hasani, realizuan takim pune me delegacionin e lartë nga Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës – Byroja Kundër Terrorizmit, si dhe përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Shkup.

Sot, në vendkalimin kufitar Preshevë, drejtorët e Drejtorive doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut znj. Slavica Kutirov dhe Republikës së Serbisë z. Branko Radujko, nënshkruan Protokollin për njohjen reciproke të miratimeve për Operatorin e Autorizuar Ekonomik (OAE).

Në kuadër të twining projektit - “Improving Revenue Collection and Tax and Customs Policy”, në bashkëpunim me Drejtoritë Doganore të Republikës së Austrisë dhe Republikës së Kroacisë, në periudhën prej 29.11. deri më 03.12.2021, doganierët nga Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë sëVeriut marrin pjesë në trajnimin në temë „Darknet Investigations“.