Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut iu bashkua festimit të 26 janarit, Ditës Ndërkombëtare të Doganave. Këtë herë, ndryshe nga të tjerat, kjo ditë i kushtohet përpjekjeve të përbashkëta të Doganave që synojnë tejkalimin e krizës së shkaktuar nga pandemia KOVID-19 dhe mbështetjen e njerëzve dhe bizneseve duke forcuar zinxhirin global të furnizimit, bashkëpunimin më të ngushtë, shfrytëzimin e teknologjisë dhe vendosjen e "njerëzve" në qendër të procesit të transformimit nën moton "Doganat - baza për rimëkëmbjen, rinovimin dhe qëndrueshmërinë për një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm".

Bazuar në të gjitha përpjekjet e ndërmarra gjatë këtij viti jashtëzakonisht të vështirë nga nëpunësit doganorë si dhe nga disa persona juridikë që erdhën në vëmendjen e Doganave, Drejtoria e doganave vendosi këtë vit që Mirënjohjet e Sekretarit të e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Doganave, Kunio Mikuria, për merita të veçanta, nën moton e deklaruar "Doganat - baza për rimëkëmbjen, rinovimin dhe qëndrueshmërinë për një zinxhir furnizimi të qëndrueshëm" për t'u dhënë nëpunësve doganorë, institucioneve dhe organizatave, të cilat me aktivitetet e tyre spikatën si të kredituara në krijimin e një qëndrueshmërie dhe mjedis konstruktiv biznesi dhe gjetja e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19.

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, m-r Goran Sugareski, zyrtarisht u ndau mirënjohje për institucioneve dhe personave të mëposhtëm:

 

 • Zyra Doganore Qafëthanë 5071- për rezultate të mira të arritura në punën e përditshme, gjatë vitit 2020, në kushtet e KOVID 19, në fushën e veprimeve detektive të përgatitura procesverbalet për shkeljet doganore dhe zbatimin e projektit për Korridoret e Gjelbra.
 • Vitaminka SHA Prilep, një kompani që fitoi me sukses statusin e Operatorit të Autorizuar Ekonomik në vitin 2020 (Thjeshtimet doganore dhe siguria)
 • Ultra, për zhvillimin urgjent të Modulit Covidi
 • Menaxherit të ndërmarrjeve Victoria Sped dhe Falcon Logistics - Xhino Skrielj, të cilat në aktivitetet dhe organizimin e tyre të punës, spikasin në krijimin e një ambienti të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia Covid-19, veçanërisht e vështirë duke futur punë në ndërrime dhe masa maksimale të mbrojtjes së punonjësve dhe klientëve, duke siguruar qarkullim të pandërprerë të mallrave, dërgimin e dërgesave në derë për të parandaluar përhapjen e virusit dhe përfshirjen e operacioneve pa letra në kohë krize me Covid- 19 .
 • Ognen Naumov dhe Valdet Ademi - për punë aktive dhe të përkushtuar në zbatimin e të gjitha ndalimeve dhe kufizimeve në parandalimin e pandemisë, instalimin e ndalimeve dhe kufizimeve të eksportit, zbatimin e një sërë masash të tregtisë së jashtme për parandalimin e pandemisë, por edhe zbatimin e dispozitave të ligjit për taksimin e automjeteve motorike dhe ligjin për regjistrimin e automjeteve të huaja.
 • Gjorgji Naumovski dhe Ofelija Bajo - për punë aktive në zbatimin e zgjidhjeve dixhitale për doganat elektronike dhe mjedisin doganor pa letra, si një mjet për lëvizjen e qetë të mallrave përtej kufirit
 • Lidija Lekoska dhe Irina Nelkovska - për pjesëmarrje aktive dhe shtesë në negociatat për Marrëveshjen e tregtisë së lirë me Mbretërinë e Bashkuar, rregullat kalimtare të origjinës me BE, Brexit, me qëllim të mbarëvajtjes së tregtisë
 • Zorica Ashikovska dhe Jane Sazdov - Për implementimin e modulit Covid në EXIM
 • Zdravko Veljanovski - për zbatimin në kohë dhe mbështetjen e përdoruesve për aplikimin e mjeteve video konferencë Webex dhe Teams
 • Aleksandra Ilievska Mishkovska dhe Bekim Haziri - për krijimin e një ambienti të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19, në kushte veçanërisht të vështira të punës
 • Maja Dimçeva dhe Lupço Çingoski - të cilët u dalluan me aktivitetet e tyre dhe organizimin e punës në krijimin e një mjedisi të qëndrueshëm dhe konstruktiv të biznesit dhe gjetjen e zgjidhjeve për t'u marrë me krizën e shkaktuar nga pandemia KOVID 19, në kushte veçanërisht të vështira të punës.
 • Ilija Janoski - për udhëheqje të suksesshme dhe pjesëmarrje në aktivitetet e Seksionit për bashkëpunim ndërkombëtar. Vitin e kaluar, një sukses i jashtëzakonshëm u arrit në interes të Drejtorisë së doganave, në të gjitha fushat e funksionimit të Seksionit: bashkëpunimi i forcuar në nivelin ndërkombëtar, planifikimi dhe përgatitja e dokumentacionit për projektet e fondit IPA 3, koordinimi për zbatimin e duhur dhe në kohë të projektevr, reagime në kohë për të siguruar përkthim dhe korrespondencë me të gjitha shërbimet në nivelin ndërkombëtar, mbledhjen e të dhënave dhe përgatitjen e raporteve të nevojshme për BE.
 • 1_DSC_0096
  1_DSC_0096
  2.1
  2.1
  3_DSC_0028
  3_DSC_0028
  4.1
  4.1
  5_DSC_0034
  5_DSC_0034
  6.1
  6.1
  7.1
  7.1
  8_DSC_0040
  8_DSC_0040
  9.1
  9.1
  10.1
  10.1
  11.1
  11.1
  12_DSC_0106
  12_DSC_0106
  13.1
  13.1
  14_DSC_0008
  14_DSC_0008
  15_DSC_0094
  15_DSC_0094
  DSC_9987
  DSC_9987
  DSC_0098
  DSC_0098
  DSC_0002
  DSC_0002
  Previous Next Play Pause
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju njofton nga data 23.01.2021, Dekreti me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme pushon së vlejturi (Gazeta Zyrtare nr. 86/20,105/20, 125/20 dhe 169/20), që do të thotë se dispozitat e Ligjit për Akcizat do të zbatohen plotësisht.

Për shkak të skadimit të vlefshmërisë së Dekretit, ndryshime kanë ndodhur në strukturën e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit. Për atë arsye, Komisioni rregullator i energjisë ka miratuar një ndryshim në Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport, të cilat ne i publikojmë bashkëngjitur.

 

             Përshkrimi i mallit   Shuma e akcizës         Valuta  Njësia masë

Benzinë motorike

EUROSUPER BS

21,786

denarë

 

litër

Benzinë motorike

EUROSUPER BS 98

21,874denarëlitër

Naftë

EURODIYEL BS (D-Е-V)

 

15,482denarëlitër

Vaj për ngrohje

Ekstra i lehtë (EL-1)

 

6,157denarëlitër

Mazut M-1 HC

 

0,100denarëkilogram

                                                    

 

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Goran Sugareski, sot zhvilloi një takim pune me Zëvendës kryeministrin për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, z. Lupço Nikollovski. Takimi diskutoi bashkëpunimin e ardhshëm në luftën kundër korrupsionit.

Sot në ambientet e Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt një takim protokollar midis drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së doganave, z. Goran Sugareski dhe znj. Emma Harper, përfaqësuese e Ambasadës Britanike në Shkup.

Sot, më datë 18 janar 2021, u bë dorëzimi i pozitës së drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së doganave në në ambientet e së njëjtës, ku drejtori i sapoemëruar Goran Sugareski zyrtarisht merr detyrën nga paraardhësi i tij Gjoko Tanasoski.

Në dorëzim, Tanasoski e informoi Sugareskin për fushëveprimin e punës, si dhe për projektet dhe aktivitetet e Drejtorisë së doganave, dhe në të njëjtën kohë i uroi atij sukses në vazhdimin e misionit për të mbrojtur interesat financiare dhe shoqërinë, duke mbështetur zhvillimin ekonomik përmes bashkëpunimit, lehtësimit dhe modernizimit.

Duke vërejtur se ai tashmë është njohur me sfidat, projektet aktuale dhe ato të ardhshme të Drejtorisë së doganave, njeriu i parë i sapoemëruar i Doganave Sugareski i riafirmoi stafit rëndësinë e arritjes së qëllimeve strategjike në këtë fushë dhe veçanërisht arritjen e suksesit të mëtejshëm në mënyrë që të jetë një Doganë udhëheqëse qeverisja në rajon plotësisht në përputhje me standardet e BE-së. 

   

   

Dje, Drejtoria e doganave në bashkëpunim me React mbajti një trajnim në internet për identifikimin e produkteve nga marka të ndryshme.

Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të jenë në gjendje të identifikojnë produkte nga markat: Popsockets, Superdry, Swiss Watch Industry, PSA Group dhe Procter & Gamble.

Ky trajnim është një vazhdim i trajnimit të mbajtur më datë 17.12.2020 ku u prezantuan markat Adidas, Reebok, Canon, Bavaria, Puma dhe Diageo.

Trajnime të tilla janë gjithmonë interesante për dëgjuesit, dhe efektet që ata arrijnë janë të matshme përmes rezultateve të nëpunësve doganor.

Një element i rëndësishëm është pjesëmarrja e nëpunësve doganorë nga rajoni, i cili forcon kapacitetet e përbashkëta të shërbimeve doganore. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Në pikën e kalimit kufitar gjatë hyrjes në Republikën e Maqedonisë së veriut me një automjet transporti me targa regjistrimi të Shkupit, është bërë një kontroll i detajuar i automjetit nga nëpunësit doganor të Seksionit për punë operative. Në automjet, në paletën e anës së djathtë janë gjetur 6 kuti kartoni me ilaçe të ndryshme edhe atë:

 • 119 paketime Lyo-cortin plugur dhe tretësirë 100мg,
 • 50 paketime depakine 200 mg
 • 65 paketime cytotec 200mg
 • 30 paketime arcoxil 90mg
 • 30 paketime neurontin 300mg
 • 200 paketime krem butavate 30gr
 • 20 paketime deca durabolin 50 mg,
 • 50 paketime vermox 100mg
 • 44 paketime aldactone 100mg
 • 30 paketime plaguenil 200mg
 • 50 paketime ditropan 5mg
 • 50 paketime neurobion dhe
 • 6 kuti (42 ampula) prolutex 25mg.

Malli, me vlerë totale prej 233.500,00 denarëve, është sekuestruar përkohësisht me Vërtetim për mall të sekuestruar përkohësisht, ndërsa dokumentacioni i plotë është dorëzuar te Seksioni për hetime për veprime dhe procedime të mëtejme.

Drejtoria e doganave vazhdon që të punoj në funksion të qytetarëve, të kujdeset për sigurinë dhe e tyre dhe stabilitetin e buxhetit. 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Në përputhje me dispozitat e përcaktuara në nenin 2 paragrafin 2 rreshtin 2 të Dekretit për mënyrën e llogaritjes së taksës së automjetit dhe shumat e kërkuara për llogaritjen e taksës së automjetit motorik (Gazeta zyrtare 277 nga data 28.12.2019), nga 1 janari 2021 deri më 31 dhjetor 2021 vlera e koeficientëve kCO2 e përdorur në llogaritjen e taksës për automjetet dhe do të zbatohet në një sasi të shtuar me 25% të atyre ekzistuese. Shumat e reja tregohen në Tabelën e bashkangjitur.

Vlerat kufitare të CO2

(gram CO2/km) sipas NEDC

Коефициент

(денари/грам CO2/km)

MbiDeriкCO2  Benzinë,Gaz të lëngshëm të naftës gaz natyror i kompresuar

кCO2

Naftë

010,00,0
1506,2512,5
517512,525,0
769025,050,0
9110037,575,0
10111050,0100,0
11113062,5125,0
13114087,5162,5
141150125,0200,0
151170162,5237,5
171190200,0275,0
191225237,5312,5
226255275.0350.0
256-312,5400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                

 

Është miratuar një vendim për përcaktimin e shumës së shpenzimeve për shtypjen dhe ruajtjen e pullave të akcizës për shënimin e produkteve të duhanit dhe pijeve alkoolike, të cilat mblidhen nga Drejtoria e doganave nga paguesit e akcizës të cilët janë regjistruar përdorues të pullave të akcizës.

Mbretëria e Bashkuar u largua nga Bashkimi Evropian më 31.01.2020 me një periudhë kalimtare prej 11 muajsh. Sipas marrëveshjes së përbashkët, për të ashtuquajturën periudhë tranzitore, legjislacioni i BE-së gjithashtu zbatohej në Mbretërinë e Bashkuar dhe nuk kishte asnjë ndikim në procedurat doganore dhe të tregtisë së jashtme.

Që nga 01.01.2021, Mbretëria e Bashkuar nuk është zyrtarisht anëtare e BE-së, që do të thotë se bëhet një vend i tretë në BE dhe nuk merr më pjesë në procesin e vendimmarrjes së BE-së.

Duke pasur parasysh që Mbretëria e Bashkuar është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm tregtarë, me të cilin ne kemi vendosur një nivel të lartë të bashkëpunimit të tregtisë së jashtme nën Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, Drejtoria e doganave vitin e kaluar mbajti një seri takimesh bilaterale me përfaqësues të kompanive që tregtojnë me Mbretërinë e Bashkuar, diskutoi rëndësinë e Brexit dhe mori pjesë aktivisht në procesin e negociatave.

Republika e Maqedonisë së Veriut në dhjetor 2020 nënshkroi një Marrëveshje për Partneritet, Tregti dhe Bashkëpunim midis Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bazuar në dispozitat e kësaj marrëveshjeje, shkëmbimi i tregtisë së jashtme dhe normat preferenciale doganore ndërmjet Republikës së Maqedonisë Veriore dhe MB-së duke filluar nga 01.01.2021 zbatohen në bazë të kësaj marrëveshjeje të re.

Drejtoria e doganave ka përgatitur një Doracak Doganor në mënyrë që t'i afrojë sektorit të biznesit të gjitha ndryshimet që hyjnë në fuqi nga 01.01.2021. Të gjithë manualin mund ta shihni këtu:

 

ПОДГОТОВКА ЗА БРЕГЗИТ ПРИРАЧНИК