Ne punojmë së bashku me inspeksionet si në pikat kufitare ashtu edhe në zyrat e brendshme doganore. Bashkëpunimi duhet të intensifikohet dhe përmirësohet në mënyrë që cilësia të shprehet gjithnjë e më shumë, theksoi drejtori Sugareski në takimin e sotëm me drejtorin e Inspektoratit të  tregut, z. Stojko Paunovski.

Vizita e punës së degës doganore Shtip që sot e bëri drejtori Sugareski ishte me qëllim që të njihej me projektet aktuale dhe të planifikuara, si dhe me kapacitetet operacionale dhe nevojat e njësive organizative brenda kësaj dege doganore.

Gjatë javës dy muajve të kaluar, nëpunësit doganorë kanë zbuluar më shumë tentime për kontrabandë të mallit të ndryshëm, ku përkohësisht janë mbajtur ilaçe, stoli, veshmbathje, mall teknik, preparate kimike, cigare, automjete me bunkerë, targa regjistrimi, deviza, falsifikime, orë, puro dhe pjesë për biçikleta.

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, së bashku me një ekip të punësuarish, u takuan me Nikola Bertolini - Shefi i bashkëpunimit në Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shkup (DEU). Takimi diskutoi mbi zbatimin e tanishëm, si dhe aktivitetet për programimin e projekteve të ardhshme të mbështetura nga fondet e BE-së.

Falë bashkëpunimit që është ndërtuar në periudhën e kaluar, përfaqësuesit doganor janë bërë bashkëpunëtorët më të afërt të Drejtorisë së doganave dhe kanë një rol kryesor në zbatimin e procedurave të shpejta dhe efikase doganore.