Sot drejtoresha e Drejtorisë së doganave znj. Slavica Kutirov dhe zëvendësdrejtori z. Muarem Asani kanë zhvilluar një takim pune me ministrin e Shoqërisë Informative dhe Administratës, z. Admirim Aliti.

Drejtoriae Doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut  në bashkëpunim me Zyrën për Çështje Ekonomike dheTregtare të Ambasadës Greke në Shkup, sot mbajti punëtori për përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik dhe doganor në kohë krize.

Dje janë lëshuar në përdorim objektet e reja të punës në njësinë doganore të Velesit,si  pjesë e terminalit doganor Brako në Veles.

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 11/15, 215/15, 192/16, 21/17 dhe 181/17) dhe pikës 8 të Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 10.03.2015.

DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Shpall

THIRRJE PUBLIKE Nr.2/22 Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për organin doganor:

 

Drejtoria e Doganave sot solemnisht festoi jubileun - 30 vjetorin e ekzistencës.

Në manifestim morën pjesë kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski, ministri i Financave Fatmir Besimi, zyrtarë të lartë qeveritarë, kryepeshkopi i Ohrit dhe Maqedonisë z.z. Stefan, përfaqësues të përfaqësive diplomatike dhe konsullore, të institucioneve shtetërore, ish-drejtorë të Drejtorisë së Doganave, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Mysafir nderi në këtë manifestim solemn ishte presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski.