Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ju njofton nga data 23.01.2021, Dekreti me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Akcizat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme pushon së vlejturi (Gazeta Zyrtare nr. 86/20,105/20, 125/20 dhe 169/20), që do të thotë se dispozitat e Ligjit për Akcizat do të zbatohen plotësisht.

Për shkak të skadimit të vlefshmërisë së Dekretit, ndryshime kanë ndodhur në strukturën e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve të transportit. Për atë arsye, Komisioni rregullator i energjisë ka miratuar një ndryshim në Vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të naftës dhe karburanteve për transport, të cilat ne i publikojmë bashkëngjitur.

 

             Përshkrimi i mallit   Shuma e akcizës         Valuta  Njësia masë

Benzinë motorike

EUROSUPER BS

21,786

denarë

 

litër

Benzinë motorike

EUROSUPER BS 98

21,874denarëlitër

Naftë

EURODIYEL BS (D-Е-V)

 

15,482denarëlitër

Vaj për ngrohje

Ekstra i lehtë (EL-1)

 

6,157denarëlitër

Mazut M-1 HC

 

0,100denarëkilogram

                                                    

 

Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, z. Goran Sugareski, sot zhvilloi një takim pune me Zëvendës kryeministrin për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, z. Lupço Nikollovski. Takimi diskutoi bashkëpunimin e ardhshëm në luftën kundër korrupsionit.

Sot në ambientet e Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt një takim protokollar midis drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së doganave, z. Goran Sugareski dhe znj. Emma Harper, përfaqësuese e Ambasadës Britanike në Shkup.

Sot, më datë 18 janar 2021, u bë dorëzimi i pozitës së drejtorit të përgjithshëm të Drejtorisë së doganave në në ambientet e së njëjtës, ku drejtori i sapoemëruar Goran Sugareski zyrtarisht merr detyrën nga paraardhësi i tij Gjoko Tanasoski.

Në dorëzim, Tanasoski e informoi Sugareskin për fushëveprimin e punës, si dhe për projektet dhe aktivitetet e Drejtorisë së doganave, dhe në të njëjtën kohë i uroi atij sukses në vazhdimin e misionit për të mbrojtur interesat financiare dhe shoqërinë, duke mbështetur zhvillimin ekonomik përmes bashkëpunimit, lehtësimit dhe modernizimit.

Duke vërejtur se ai tashmë është njohur me sfidat, projektet aktuale dhe ato të ardhshme të Drejtorisë së doganave, njeriu i parë i sapoemëruar i Doganave Sugareski i riafirmoi stafit rëndësinë e arritjes së qëllimeve strategjike në këtë fushë dhe veçanërisht arritjen e suksesit të mëtejshëm në mënyrë që të jetë një Doganë udhëheqëse qeverisja në rajon plotësisht në përputhje me standardet e BE-së. 

   

   

Dje, Drejtoria e doganave në bashkëpunim me React mbajti një trajnim në internet për identifikimin e produkteve nga marka të ndryshme.

Qëllimi i trajnimit është që pjesëmarrësit të jenë në gjendje të identifikojnë produkte nga markat: Popsockets, Superdry, Swiss Watch Industry, PSA Group dhe Procter & Gamble.

Ky trajnim është një vazhdim i trajnimit të mbajtur më datë 17.12.2020 ku u prezantuan markat Adidas, Reebok, Canon, Bavaria, Puma dhe Diageo.

Trajnime të tilla janë gjithmonë interesante për dëgjuesit, dhe efektet që ata arrijnë janë të matshme përmes rezultateve të nëpunësve doganor.

Një element i rëndësishëm është pjesëmarrja e nëpunësve doganorë nga rajoni, i cili forcon kapacitetet e përbashkëta të shërbimeve doganore. 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3