Sot drejtoresha e Drejtorisë së doganave znj. Slavica Kutirov dhe zëvendësdrejtori z. Muarem Asani kanë zhvilluar një takim pune me ministrin e Shoqërisë Informative dhe Administratës, z. Admirim Aliti.

Në takim u trajtuan disa tema me interes të përbashkët të dy institucioneve. U theksua se ndërlidhja dhe përdorimi i regjistrave dhe bazave të të dhënave ndërmjet organeve dhe institucioneve shtetërore është vendimtar për kryerjen efikase të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe subjekteve afariste. Të pranishmit në takim diskutuan për aktivitetet e mëtejshme në lidhje me integrimin e Drejtorisë së doganave me Regjistrin Kombëtar të Qytetarëve dhe futjen e një IDidentifikuesi të përbashkët për individët, për vendosjen e bazës qendrore të të dhënave të regjistrave kombëtarë, por edhe sfidat që lidhen me reformat dhe stafit të administratës publike.

Të pranishmit shprehën përkushtimin për vazhdimin e komunikimit dhe bashkëpunimit të ngushtë, me qëllim rritjen e efikasitetit të shërbimeve dixhitale për operatorët ekonomikë dhepër qytetarët

 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3