Sot në Ministrinë e brendshme, ministri Oliver Spasovski dhe drejtori i Byrosë së sigurisë publike Sasho Tasevski patën një takim pune me drejtoreshën Sllavica Kutirov dhe përfaqësues të Drejtorisë së doganave.

Drejtoresha e Drejtorisë së doganave Kutirov e informoi ministrin Spasovski për funksionimin e suksesshëm të ndërveprimit, respektivisht shkëmbimin e informacioneve dhe të dhënave midis dy institucioneve i cili është thelbësor, veçanërisht në pikat e kalimeve kufitare.

Në takim është diskutuar edhe rreth kushteve për importimin e automjeteve nga jashtë, ku privilegji ligjor për taksat doganore 50% përfundoi më 21.06.2021, dhe çdo automjet që është importuar më parë dhe për të cilin doganat janë paguar, nëse nuk është i regjistruar brenda atij afati një aplikim për një pagim shtesë të tarifave doganore duhet të paraqitet në mënyrë që automjeti të regjistrohet.

Në takim është vënë në dukje nevoja që të bëhen ndryshime në Ligjin për Drejtorinë e doganave në mënyrë që të funksionojë në mënyrë efektive Sektori i ri për masat e posaçme hetimore, duke kërkuar mbështetje nga Ministria e brendshme në zbatimin e inovacioneve dhe në përgjithësi në funksionimin e përgjithshëm të këtij sektori që do të lidhet ngushtë me punën e Ministrisë së brendshme.

Ministri Spasovski kërkoi nga Drejtoria e doganave që të rrisë numrin e nëpunësve doganorë në pikat e kalimeve kufitare, veçanërisht kur ka frekuencë më të lartë, si dhe të intensifikojë bashkëpunimin në mes të policisë dhe nëpunësve doganor për koordinim dhe shkëmbim më të mirë të informacioneve, dhe kështu luftë edhe më të suksesshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Spasovski vuri në dukje nevojën për rinovimin dhe rindërtimin e pikave të kalimeve kufitare dhe objekteve doganore kufitare, me qëllim krijimin e kushteve më të mira të punës, dhe kështu modernizimin e pikave të kalimeve kufitare të Maqedonisë, dhe ndër të tjera diskutoi forcimin e funksionimit të One Stop Shop në pikën e kalimit kufitar Tabanovc.

Ministri Spasovski gjithashtu theksoi se në periudhën e ardhshme është e nevojshme të intensifikohen investimet në kushtet materiale dhe teknike, sepse vetëm me nëpunës të motivuar mund të përmirësohet më tej funksionimi i pikave të kalimeve kufitare dhe lufta kundër krimit dhe korrupsionit.

1
1
2
2
3
3
4
4
Previous Next Play Pause
1 2 3 4