Takimi i 11-të i Komitetit të përbashkët PAM përmes lidhjes në distancë u mbajt në 1 korrik 2021 me të gjitha vendet që i bashkohen Konventës PAM. Komiteti i përbashkët i rregullave preferenciale të origjinës së Konventës Pan-Mesdhetare (PAM) mbahet dy herë në vit dhe ky komitet merr vendime në lidhje me rregullat e origjinës brenda konventës.

Sipas situatës së fundit, nuk ishte e mundur të arrihej një marrëveshje e përbashkët për ndryshimin e rregullave ekzistuese të origjinës dhe filloi një procedurë për të ndryshuar të gjitha marrëveshjet e tregtisë së lirë mbi baza dypalëshe dhe për të futur rregulla të reja ose rregulla kalimtare në të gjitha marrëveshjet. Këto rregulla të reja të origjinës (rregullat kalimtare të origjinës) duhet të japin lehtësim të konsiderueshëm për kushtet për marrjen e origjinës preferenciale maqedonase dhe eksportet më të mëdha në tregjet në rajon. Kur ndryshohen marrëveshjet e tregtisë së lirë, rregullat ekzistuese dhe kalimtare të origjinës do të zbatohen në të njëjtën kohë dhe kompanitë do të jenë në gjendje të zgjedhin cilat rregulla dëshirojnë të përdorin kur eksportojnë, dhe rregullat kalimtare do të zbatohen vetëm kur ato të miratohen nga të gjithë vendet nënshkruese të konventës PAM.

Në këtë takim, Komisioni evropian përsëri pyeti vendet që nuk pranuan rregullat e tranzicionit, nëse ka ndonjë ndryshim në pozicionin e tyre dhe vetëm Maroku shprehu interes për bisedime.

 

050720219999