Gratë përbëjnë rreth gjysmën e popullsisë së botës. Bazuar në këto të dhëna, duhet pritur që gjysma e përfitimeve të procesit të zhvillimit u shkon grave dhe gjysma tjetër burrave. Por realiteti është ndryshe. Menaxherët, si dhe popullata e përgjithshme, ende besojnë fuqimisht se suksesi menaxherial lidhet me karakteristikat e meshkujve. Në nivelin kolektiv, fuqia është aftësia për të kombinuar burime të ndryshme të fuqisë individuale për të arritur ndryshimin, domethënë përfitime më të mëdha për kolektivin sesa për individin. Dhe individi është po aq i fuqishëm dhe i aftë, qoftë mashkull apo femër.

Të frymëzuar nga strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për barazi gjinore, dhe në prag të Ditës ndërkombëtare të gruas, 8 Mars, ne vendosëm të theksojmë në një mënyrë simbolike rëndësinë e rolit të grave në shoqërinë moderne, dmth rëndësinë të grave në Doganë. Në veprimtarinë e organizuar në Drejtorinë e doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes një platforme elektronike, disa nga gratë të punësuara në pozita udhëheqëse iu drejtuan të gjithë nëpunësve doganorë.

Valentina Pivovarova, Ndihmës drejtore e Sektorit të burimeve njerëzore në fjalimin e saj tha se 29.5% e të punësuarve në Drejtorinë e doganave janë gra dhe se në periudhën e ardhshme do të ketë punë aktive për barazimin e profesioneve që konsiderohen mashkull dhe femër dhe përfaqësim të barabartë. sepse "Karriera nuk ka gjini".

Sasha Sashek Gosheva, Ndihmës drejtore e Sektorit për çështje financiare, foli për faktin se arritja e qëllimeve nuk është gjithmonë e lehtë, sidomos jo për gratë, ajo u shoqërua me shumë sfida, pozitive dhe negative, duke theksuar se: "nuk ka magji në arritjen e qëllimeve. E gjitha vjen deri te puna e palodhur, zgjedhjet e vërteta dhe këmbëngulja. Të jesh një grua e suksesshme do të thotë që ju të merrni fuqinë tuaj nga brenda si një grua, jo nga ato që të tjerët mendojnë, miratojnë ose presin nga ju. Të jesh një grua e suksesshme do të thotë të gjesh mënyrën tënde. "Të kuptuarit se nuk ka 'rrugë ideale' por një 'rrugë ideale për ju' është çelësi për të qenë me të vërtetë të suksesshëm."

Tanja Ilijoska, administratore e Degës doganore të Gjevgjelisë, në fjalimin e saj foli për besimet dhe traditën e ndarjes së botës në mashkull dhe femër, por gjithashtu se kjo praktikë ka ndryshuar ndjeshëm në dekadën e fundit, për të theksuar përfundimisht se "Ndryshe nga rregulla dhe stereotipe të vendosura në mënyrë joformale për ndarjen e punës midis burrave dhe grave ose në mënyrë profesionale ose në familje, duhet të theksohet se nuk ka fushë profesionale në të cilën një grua nuk mund të punojë. "Dhe me këtë të gjithë duhet ta kemi të qartë se nuk ka gjëra mashkullore ose femërore."

Maxhide Atipi, shefe e zyrës doganore të Dibrës, theksoi se për të personalisht nuk ka ndonjë detyrë të vështirë apo të lehtë, por ekziston një detyrë që duhet bërë derisa të arrihet qëllimi. Nëse ka një koordinim të mirë, organizim të mirë të punëve dhe menaxhim të mirë të aktiviteteve, suksesi është i pashmangshëm.

Në fund të eventit, Drejtori i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, iu drejtua të pranishmëve, i cili shfrytëzoi rastin për të inkurajuar të gjithë punonjësit, veçanërisht gratë, të veprojnë në mënyrë proaktive në çdo fushë, dhe së bashku të përmbushin misionin e Drejtorisë së doganave. Ai gjithashtu theksoi se barazia në çdo aspekt është përparësia e tij, sepse është një garanci që të gjithë punonjësit do të përdorin plotësisht potencialet dhe kapacitetet e tyre për realizimin personal, në përputhje me vizionin dhe qëllimin e përbashkët të institucionit: Të jemi Drejtoria e doganave lider në rajon, që do t'i japë mbështetje të fortë ekonomisë legale dhe që do të harmonizohet plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8