Vizita e punës së degës doganore Shtip që sot e bëri drejtori Sugareski ishte me qëllim që të njihej me projektet aktuale dhe të planifikuara, si dhe me kapacitetet operacionale dhe nevojat e njësive organizative brenda kësaj dege doganore.

Administratori i Degës doganore dhe shefat e zyrave doganore prezantuan punën e Shërbimit për mbikëqyrjen e bartësve të autorizimeve - SMBA, Zyrën doganore Shtip, Zyrën doganore Veles, Zyrën doganore Delçevë që mbulon qarkullimin e mallrave dhe pasagjerëve, si dhe si themelimi i Zyrës së doganave zonë e lirë Shtip.

Administratori Ivan Spasovski e informoi drejtorin për aktivitetet që do të ndërmerren për rindërtimin e pikës kufitare Delçevë, i cili do të mundësonte përshpejtimin e fluksit të automjeteve, udhëtarëve dhe mallrave, të cilat janë në një vëllim të shtuar. të automjeteve, udhëtarëve dhe mallrave.  

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5