Drejtoria e doganave është në bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me Ministrinë e transportit dhe lidhjeve, posaçërisht për realizimin e të gjitha punëve ndërtimore (ndërtim, rindërtim) që kryhen në pikat kufitare - për të cilat DD ka kompetenca ligjore. Me rëndësi të veçantë në promovimin e pikave të kalimeve kufitare janë rrugët hyrëse të cilat janë kusht për qarkullim të papenguar të mallrave dhe udhëtarëve dhe janë nën kompetencat e Ministrisë së transportit dhe lidhjeve.

Në takimin e sotëm të punës të mbajtur nga Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave Sugareski, Ministri i transportit dhe lidhjeve z. Blagoj Boçvarski dhe Sekretari i Shtetit z. Mitko Trajçeski foli për aktivitetet aktuale në lidhje me projektet e ndërtimit të DD-së për ndërtimin ose rindërtimin e pikave kufitare dhe ndërhyrjet në ndërtim.

"Realizimi i aktiviteteve të parashikuara për modernizimin e pikave kufitare do të kontribuojë në funksionalitet më të madh, fluks të përshpejtuar të trafikut dhe rritje të cilësisë së shërbimeve për punonjësit dhe udhëtarët, si përdorues të pikave kufitare." vuri në dukje Sugareski.

Ata diskutuan gjithashtu se "Rindërtimi i pikave të kalimeve kufitare Qafëthanë dhe Deve Bair" dhe "Prokurimi i një Sistemi të ri kombëtar me një ndalesë - NSW", të cilat janë pjesë e Projektit të lehtësimit të tregtisë dhe transportit të Ballkanit Perëndimor, financuar nga një hua e Bankës Botërore dhe zbatuar përmes Njësisë së projektit në Ministrinë e transportit dhe lidhjeve.

Puna për realizimin e projekteve ka filluar në mënyrë aktive dhe dinamika gjatë ekzekutimit të tyre është ruajtur në përputhje me parashikimet. Drejtoria e doganave do të vazhdojë të bashkëpunojë intensivisht me të gjitha institucionet shtetërore dhe përgjegjëse për qarkullimin e mallrave, të mirave dhe udhëtarëve në mënyrë që të lehtësojë procedurat doganore.

2
2
3
3
4
4
5
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4