Drejtoria e doganave e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka përfunduar me sukses procedurën për vërtetimin ndërkombëtar të Programit për Operatorin e autorizuar ekonomik (OAE). Në raportin e vlerësuesve ndërkombëtarë nga vendet anëtare të CEFTA-s, Sekretariati i CEFTA-s, Komisioni Evropian dhe ekspertët e GIZ-it, Programi OAE i Republikës së Maqedonisë së Veriut u vlerësua me nivelin më të lartë, i cili konfirmoi se është harmonizuar ligjërisht me Legjislacioni i BE-së, dhe procedurat dhe proceset janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të BE-së dhe Organizatës botërore të doganave.

Me njohjen ndërkombëtare, OAE e Maqedonisë, përveç përfitimeve në vendin tonë, do të ketë përfitime të mëdha në vendet CEFTA, siç janë ndryshimet prioritare të kalimit të kufirit, më pak kontrolle, shmangia e dorëzimit të dyfishtë të dokumenteve, trajnimi falas.

Procedura për njohjen ndërkombëtare filloi në qershor të vitit 2020 dhe Republika e Maqedonisë së Veriut është shteti i parë në CEFTA që merr njohje ndërkombëtare.

Kjo njohje është një konfirmim i angazhimit të Drejtorisë së doganave për të ndërtuar një partneritet me komunitetin e biznesit dhe krijimin e kushteve për kalimin më të shpejtë të kufirit dhe lehtësimin e procedurave doganore.

Një listë e kompanive që janë një Operator i autorizuar ekonomik mund të lexohet në lidhjen vijuese:

https://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/aeo-mk/1989-spisok-na-ovlasteni-ekonomski-operatori