Drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së doganave, Goran Sugareski, u takua sot me Ministrin e punëve të brendshme Oliver Spasovski. Qëllimi i takimit ishte promovimi i bashkëpunimit dhe proceseve që Drejtoria e doganave ka me të gjitha institucionet me të cilat bashkëpunon me kompetencë.

Aktivitetet e përbashkëta dhe mënyra e bashkëpunimit, bashkëpunimi në pikat kufitare dhe përgjatë vijës kufitare, kontrolli ndërkufitar i trafikut, kontrolli me një ndalesë, bashkëpunimi për parandalimin dhe luftimin e veprimtarive kriminale dhe veprave penale, ishin tema e takimit të sotëm midis Ministrit Oliver Spasovski dhe Drejtorit Goran Sugareski.

"Bashkëpunimi i tanishëm i mirë ndërinstitucional do të vazhdojë në drejtim të mënyrave të ardhshme për të ndërmarrë në mënyrë efektive aktivitete të drejtpërdrejta të përbashkëta për të mbrojtur kufirin shtetëror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, forcimin e aktiviteteve anti-korrupsion, parandalimin dhe zbulimin e krimit të organizuar dhe llojeve të tjera, lehtësimin dhe përshpejtimin e lëvizjes së mallrave dhe udhëtarëve dhe përdorimin më efikas të burimeve të disponueshme ", nënvizoi Sugareski.

Ministri argumentoi luftën kundër krimit dhe korrupsionit me krijimin e Qendrës kombëtare për luftimin e korrupsionit me qendër në Ministrinë e punëve të brendshme, e cila përfshin të gjitha institucionet me kompetenca të ndjekjes dhe hetimit për të luftuar korrupsionin, e cila, natyrisht, përfshin edhe Drejtorinë e doganave.

"Institucionet tona, të cilat janë pozicionuar" krah për krah "në kompetencat dhe detyrimet e tyre ligjore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duhet të vazhdojnë me aktivitete intensive, dhe rezultatet e asaj lufte do të jenë rezultatet e vendit tonë në tërësi," theksoi Ministri Spasovski.

Në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u theksua se Ministria e punëve të brendshme dhe Drejtoria e doganave do të vazhdojnë të krijojnë zgjidhje dhe teknika moderne nga të cilat përjashtohet faktori njerëzor, siç është pajisja e planifikuar e të gjitha pikave kufitare për policinë dhe doganat, me të ashtuquajturat "Kamera bodi" dhe një zgjidhje softuerike që do të monitorojë punën e punonjësve.

Të dy palët theksuan se një luftë e suksesshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit kërkon një bashkëpunim më të fortë me Prokurorinë publike, e cila pritet të arrijë një nivel më të lartë.

Takimi gjithashtu rishikoi progresin e gjashtë projekteve kryesore të bashkëpunimit të përhershëm midis Ministrisë së punëve të rendshme dhe Drejtorisë së doganave, me qëllim zbatimin e tyre të vazhdueshëm me sukses.

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3