Për të përmirësuar sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, dhe në kontekstin e aktualizimit të importeve të mbeturinave në Maqedoninë e Veriut, niveli i inspektimit dhe kontrollit të të gjitha llojeve të mbeturinave dhe substancave që mund të rrezikojnë shëndetin e qytetarëve është rritur më tej.

Në këtë drejtim sot, Inspektoriati shtetëror i mjedisit, në koordinim me Ministrinë e mjedisit dhe planifikimit hapsinor dhe Drejtorinë e doganave, ka realizuar një mbikëqyrje të jashtëzakonshme inspektim të 11 kamionëve italianë të kamionëve të mbeturinave (RDF), destinacioni përfundimtar i të cilave është Çimentorja USJE, e licencuar për përdorim të mbetjeve RDF si lëndë djegëse alternative. Kamionët u ndaluan në hyrje të pikës kufitare Bogorodica. Sasia e përgjithshme e mbeturinave është 261 ton.

Mostrat u zgjodhën rastësisht nga dy kamionë dhe kamionët e tjerë u inspektuan organoleptikisht. Për të rritur besueshmërinë te rezultateve, mostrat do të dorëzohen në dy laboratorë, në Laboratorin kimik të kontrollit teknik RF, si dhe në Qendrën e kërkimit mjedisor në Republikën e Estonisë.

Rezultatet e analizës priten në rreth dhjetë ditë, dhe derisa të merren rezultatet, kamionët e mbeturinave do të ruhen nën mbikëqyrjen e duhur.

Përndryshe dërgesat në fjalë deklarohen si lëndë djegëse e rrjedhur nga mbeturinat (RDF) që është një lëndë djegëse alternative (sipas standardeve të BE) e prodhuar nga mbeturinat që përmbajnë materiale të biodegradueshme. Materialet e qëndrueshme janë hequr plotësisht më parë në një proces kompleks të klasifikimit dhe riciklimit në objektet e trajtimit të mbeturinave, dhe përdoren për të gjeneruar energji (veçanërisht në prodhimin e ujit të nxehtë, tubave, impianteve të çimentos dhe objekteve të ngjashme). 

_1292804 (7)
_1292810 (5)
_1292812 (8)
_1292824 (7)
_1292860 (5)
_1292861 (5)
2 (8)
3 (6)
4 (6)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9