Sipas strategjisë së Drejtorisë Doganore për forcimin e marrëdhënieve të partneritetit me komunitetin e biznesit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sot drejtori Gjoko Tanasoski realizoi një takim afarist me kompanitë Aktiva DOO Shtip - një nga kompanitë kryesore me reputacion ndërtimi me reputacion të lartë dhe legjitimitet të pamohueshëm në industri, si dhe me ALBATROS - një kompani moderne për veshje prodhues i këmishave me cilësi të lartë.

Në këto takime, drejtori u njoh nga afër me proceset e biznesit të kompanive, kushtet në të cilat ata funksionojn dhe diskutoi për situatën aktuale dhe klimën e biznesit në vend. Qëllimi kryesor i vizitave ishte njohja e menaxhmentit të kompanive me mundësitë që ne si doganë i kemi prezantuar vitet e fundit për të lehtësuar tregtinë, digjitalizimin e administratës doganore dhe përfitimet e saj direkte, për të gjitha masat që çojnë në rritje dhe zhvillim më të shpejtë të kompanive, si p.sh. dhe mundësinë e përdorimit të procedurave të thjeshtuara doganore dhe Operatori të Autorizuar Ekonomik.

Në takimet, menaxhmenti ishte njohur edhe me projektet e ardhshme të cilat drejtoria doganore tashmë i ka filluar me fondet e Bankës Botërore, të cilat çojnë në dixhitalizim jo vetëm të Drejtorisë Doganore, por edhe të të gjitha institucioneve të përfshira në procedurat doganore dhe kufitare. Të gjitha këto projekte kanë për qëllim kryesisht përmirësimin e klimës së biznesit dhe për të lehtësuar punën e kompanive në përgjithësi, por edhe për të eleminuar korrupsionin që sigurisht do të zvogëlohet në mënyrë drastike me eleminimin e faktorit njerëzor në proces.

Gjatë vizitës, drejtori pati takim edhe me Kryetarin e Komunës së Shtipit, z. Blagoj Boçvarski, ku në një deklaratë të përbashkët për mediat i dhanë mbështetje të fortë rritjes dhe zhvillimit të sektorit privat të cilat janë të stacionuar në rrethinën e Shtipit. Rritja e fortë ekonomike në nivelin qendror dhe lokal është jetik për vendin, dhe Dogana duhet të jetë shtytësi dhe partneri kryesor i këtyre ndryshimeve.

71153742_2499303343686928_6514581698510848000_o
71153742_2499303343686928_6514581698510848000_o
71255526_2499304033686859_8098178583412867072_o
71255526_2499304033686859_8098178583412867072_o
71785644_2499303693686893_3150992079421702144_o
71785644_2499303693686893_3150992079421702144_o
71895000_2499303940353535_2528103091425771520_o
71895000_2499303940353535_2528103091425771520_o
72530218_2499303587020237_120619470698840064_o
72530218_2499303587020237_120619470698840064_o
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5