Drejtoria doganore ka sjell manualin e ri për operatorin e autorizuar ekonomik i cili paraqet rumbullaksimin e procesit të harmonizimit me legjislacionin doganor të Bashkimit Evropian në pjesën e cila e rregullon statusin OAE. Operatori i autorizuar ekonomik me fitimin e statusit ka shumë përfitime si zvogëlimin e kontroleve fizike dhe dokumentare, prioritet në rast kur përzgjedhen për kontroll, zgjedhja e vendit për kontroll, përparësi gjatë vendosjes për kërkesat e dërguara në Drejtorinë doganore, qasje më të lehtë në thjeshtëzimet doganore dhe mundësi për njohjen reciproke të miratimeve të lëshuara me vendet e tjera.

Drejtoria Doganore, duke ndjekur trendet e jetës së përditshme moderne, ridizajnoi logon – Operatori i Autorizuar Ekonomik, të cilin operatorët e autorizuar ekonomik mund ta përdorin në dokumentet e tyre, dhe të cilat tregojnë se ata janë mbajtës të miratimit të këtij lloji të miratimit. Përdorimi i logos Operatori i autorizuar ekonomik është një shenjë që bartësi i kësaj logoje është operatori ekonomik me mekanizma të vendosur për sigurinë në operacionet e saj dhe është një partner i besueshëm dhe i sigurt i Drejtorisë Doganore.

Informacione më të hollësishme në linkun më poshtë: 

http://customs.gov.mk/index.php/mk/biznis-zaednica-mk/aeo-mk