Drejtoria doganore publikisht ju fton dhe ju njofton se me datën 20.03.2019 me fillim nga ora 13:00, në sallën nr. 1 në Fakultetin Juridik   Ss. Kirili dhe Metodi – Shkup       (i cili ndodhet në Bul "Goce Dellçev", Nr 9b.) do të kryhet dhënja e provimit profesional – pjesa e parë (në teori) me të cilin do të verifikohet  njohuria teorike dhe kompetencat profesionale të përfaqësuesve të licencuar, për shkak të  zbatimit të pavarur të rregulloreve doganore në praktikë.

Lista e kandidatëve të cilët i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit profesional do të jetë i theksuar të hënën 18.03.2019, për shkak se afati për paraqitje  për dhënie të provimit profesional përfundon më  15.03.2019.

Të gjithë kandidatët  të cilët do të gjenden në listën për dhënie të provimit profesional duhet  të mbajnë me vete letërnjoftim për qëllime identifikimi.