Për shkak të interesimit të madh për  funksionalitetet e Sistemit të përpunimit të deklaratave doganore dhe dokumenteve të akcizës (CDEPS), Drejtoria Doganore, me mbështetjen e Projektit të USAID-it  për rritjen ekonomike rajonale - REG organizon takim pune.

Qëllimi i këtij takimi është se të pranueshmit praktikisht të njoftohen me funksionalitetet e CDEPS. Takimi do të mbahet më 08.03.2019 (e premte) duke filluar nga ora 12.00 në klasën kompjuterike në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shën Kirili dhe Metodij në Shkup (Adresa: Goce Dellçev Blvd. 9, 1000 Shkup).

Ftohen të gjithë operatorët ekonomikë që kryejnë procedura doganore në pilot njësit doganore të paraqesin maksimum 2 pjesëmarrës  më së voni deri më 07.03.2019 (e enjte) deri në orën 12:00 në adresën e mëposhtme :. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Për shkak të interesit, regjistrimi do të jetë  në princip i pari vjen i pari shërbehet.

Në ndërkoh Ju njoftojmë se janë të planifikuara trajnime për CDEPS dhe informacionet mbi orarin dhe lokacionin e mbajtjes së të njejtave do të publikohet në kohë.

Me respekt,

Drejtoria doganore