Në periudhën prej 05.02. deri më 14.02.2019, Drejtoria doganore ka mbajtur trajnime paraprake për 36 trajnues- kandidatë të cilët kanë për qëllim të japin   provim për përfaqësues në procedurat doganore.

Në trajnim, trajnuesit u njoftuan  me legjislacionin doganor dhe akcizë, të p;rfshirë  në 12 tema, gjegjësisht edhe në punën e agjencive doganore, transportit dhe sigurimit transportues.

Image-1
Image-1 (1)
Previous Next Play Pause
1 2