Sot, më 22 qershor 2018, në Shkup u mbajt një aktivitet  për të promovuar konceptin e Operatorit Ekonomik të Autorizuar (ZEE) në Republikën e Maqedonisë dhe rëndësinë e tij për operatorët ekonomikë. Aktiviteti u organizua nga Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Projektin e Rritjes Ekonomike Rajonale të USAID (REG).
 

Statusi i AEO është një markë e pranuar ndërkombëtarisht për kualitet, që tregon se operatorët ekonomikë në Republikën e Maqedonisë (prodhuesit, eksportuesit, importuesit, shpediterët, transportuesit) në zinxhirin ndërkombëtar të furnizimit janë të sigurta dhe se kontrollet dhe procedurat e tyre doganore janë efikase dhe të harmonizuara.

Kjo puntori është i pari nga aktivitetet që Drejtoria e doganës ka në plan për të zbatuar deri në fund të vitit dhe paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për të ndërtuar partneritete ndërmjet politikëbërësve - qeverisë, Ministrisë së Financave, Drejtorisë doganore dhe përfaqësuesit e sektorit privat që marrin pjesë në punën doganore dhe biznes logjistikën. Gjatë punëtorisë, fjalë përshëndetëse kishin Shirete Elezi, Zëvendës Ministër i Ministrisë së Financave, Gjoko Tanasoski, Drejtori i Drejtorisë doganore dhe Edvard Gonzalez, drejtor i Zyrës së Zhvillimit, USAID Maqedoni.

Marrja e statusit Operatori ekonomik i autorizuar paraqet certifikim i kompanisë si një partner i besueshëm dhe i sigurtë i Drejtorisë Doganore dhe një partner i besueshëm dhe i sigurt në zinxhirin furnizues ndërkombëtar dhe rajonal. Pasi të bëheni OEA, do të njiheni si një partner biznesi i besueshëm në bashkësinë ndërkombëtare ", tha zëvendësministrja i Financave Shirete Elezi.

Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë doganore theksoi se OEA është një aktivitet kyç i paraparë në Planin Shumëvjeçar të Veprimit Rajonal për Integrimin Ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor të miratuar në Samitin e Triestes. Prandaj, Drejtoria Doganore inkurajon kompanitë maqedonase që të fitojnë statusin e Operatorit Ekonomik të Autorizuar me qëllim që të mund të përfshihen në zinxhirët e furnizimit rajonal brenda CEFTA dhe të shfrytëzojnë përfitimet me mundësinë e njohjes reciproke të statusit të miratuar. 

Drejtori i Zyrës për Zhvillim, USAID Maqedonia në paraqitjen e tij përshëndeti angazhimin e Administratës Doganore për të promovuar Konceptin e OEA dhe theksoi rëndësinë e OEA, përfitimet dhe lehtësimet që ofron ky status.

Me qëllim të promovimit dhe përdorimit të statusit të OEA në kuadrin rajonal dhe global, Administrata Doganore, me mbështetjen e Projektit të USAID-it, do të organizojë në periudhën e ardhshme ngjarje të tilla të drejtuar drejt njohjes së komunitetit të biznesit me konceptin OEA. 

 

IMG_20180622_102555
IMG_20180622_102555
IMG_20180622_143549
IMG_20180622_143549
Obrakanje OEO
Obrakanje OEO
Previous Next Play Pause
1 2 3