Ju informojmë se nga përdorimi i plotë i sasisë së cilësisë së kuotës të paraparë për tremujorin e dytë të vitit 2015 për Bashkimin evropian, ka ndryshim në detyrimet doganore në kuadër të kuotës për mallrat që ndahen në:

-      numrat tarifor 040610 dhe 040690 duke filluar nga data 02.04.2015 brenda kuotës arrijnë 70% nga FNN-ja dhe

-      numrin tarifor 240220 duke filluar nga data 02.04.2015 arrin 27%.