Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) е трговски договор меѓу земјите кои не се членки на ЕУ, чии членови се земји од Југоисточна Европа: Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Молдавија, Србија, Црна Гора и Косово. Основана од страна на претставници на Полска, Унгарија и Чехословачка, ЦЕФТА се прошири на Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Словачка, Словенија и Мисијата на Привремената администрација на Обединетите нации во Косово во име на Косово.

Република Македонија е членка на ЦЕФТА договорот од 2006 година