Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) е основана во 1960 година да промовира слободна трговија, раст и благосостојба во земјите членки, како и промовирање на економската соработка во Европа. ЕФТА ја сочинуваат Норвешка, Швајцарија, Исланд и Лихтенштајн.

По ратификација на Договорот за слободна трговија со ЕФТА, Република Македонија стана членка на ЕФТА во 2002 година.