Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) е основана во 1960 година да промовира слободна трговија, раст и благосостојба во земјите членки, како и промовирање на економската соработка во Европа. ЕФТА ја сочинуваат Норвешка, Швајцарија, Исланд и Лихтенштајн.

Во 2002 година Република Македонија го ратификува Договорот за слободна трговија со ЕФТА со што е восоставена соработка со оваа Европска асоцијација во неговот администрирање.