Директор

м-р Горан Сугарески

Дипломиран правник и Магистер по политички науки.

Во периодот од 2000 до 2003 година бил советник во советот на Општина Прилеп, по што во таа општина до 2008 година работел како комунален инспектор.

Во периодот од 2008 до 2016 година бил пратеник во Собрание на Република Македонија. Во текот на пратеничкиот мандат, Сугарески бил член на парламентарната делегација за соработка со НАТО, на комисиите за прашања за избори и именувања, за одбрана и безбедност и на Законодавно-правната комисија, како и заменик-член на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Од 2015 до 2016 година бил координатор на пратеничка група на СДСМ во Собранието на Република Македонија, а претходно и заменик координатор на пратеничката група.

Од 2017 до 2020 година беше Министер за Транспорт и врски.

Од 2021 година ја врши функцијата Директор на Царинска управа на Република Северна Македонија.