Директор

м-р Ѓоко Танасоски

Образование

 2003–2006 CITY Liberal Studies–Affiliated Institution of the University of Sheffield, Thessaloníki, Greece
Студиска програма:Master in Business Administration (MBA Executive)
Вид на програмата:Последипломска универзитетска програма
Основни компетенции на профилот:Organizational Behavior, Financial Reporting, Management Accounting & Financial, Business Economics, Operational Research and Developing Market Presence, Developing Business Processes and Operations, Strategy Formulation & Business Decision, Current Issues in Management, Research Methods, Human Research Management - HRM, Business Strategy.
 
1997 Универзитет “Кирил и Методиј”- Машински Факултет, Скопје РМ
Образовен степен (диплома):Магистер по машински науки
Студиска програма:Индустриско инженерство и менаџмент
Вид на програмата:Последипломска универзитетска програма
Основни компетенции на профилот:Основи на менаџмент, Управување на проекти,Одржување и логистика, Математички методи во деловно одлучување, Проектирање на информациони системи, Мотори СВС и заштита на околина, Веројатност и статистика;
Просек: 10
 
 1991-1997  Универзитет “Кирил и Методиј”- Машински Факултет, Скопје
Диплома:Дипломиран машински инжeнер
Просек: 8.55

Работно искуство:

1998-2003Fulda ДООЕЛ Охрид – интернационална компанија специјализирана за индустриски набавки
Работно место: Менаџер за маркетинг и продажба
 
2003-2005CIMOS ДООЕЛ подружница Охрид - интернационална групација специјализирана за делови за авомобилска индустрија
Работно место:
Раководител за меѓународна продажба и менаџмент на производен систем преку систематско следење на процесните параметри и стратешка анализа за одржливост
 
2005-2007LTH Learnica ДООЕЛподружница Охрид- интернационална групација специјализирана за делови за авомобилска индустрија
Работно место: Раководител за меѓународна комерција и управување со трошоци на производна линија
 
03-09.2009ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје Друштво за неживотно осигурување
Работно место: Агент за продажба
 
2009-2017Кроација Осигурување АД Скопје Друштво за неживотно осигурување
Работно место: Раководител на подружница

Странски јазици :

Напредно познавање на англиски јазик (CEFR Level: C1) и српски јазик
Основно познавање на германски јазик

Компјутерски вештини :

Напредно познавање на:
MS Office - MS Word (Microsoft Office Specialist - MOS Certification) MS Excel, MS Access, MS Power Point, Adobe Photoshop, CorelDRAW, MS Project manager, AutoCAD;