Директорот на Царинската управа, г-дин Ѓоко Танасоски, заедно со министерот без ресор, г-дин Зоран Шапуриќ, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните компании, денес (25.10.2017 година) во Царинската управа одржаа работен состанок со претставници на околу 15 домашни компании. На состанокот присутни беа претставници и од други државни институции, како што се: Министерството за економија, Министерството за животна средина, Државниот пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи.

Врз основа на член 50 став 2 од Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16), член 148 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Сл. весник на РМ“ бр. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 111/15, 215/15, 192/16, 21/17) и точка 8 од Упатството на Царинската управа за минималните услови и начинот на определување на работниот простор каде стоката на товарни моторни возила се става на увид и се врши преглед од страна на царинските органи бр. 01-013669/15 од 10.03.2015 година,

Во текот на минатата недела откриени се една царинска измама, обид за нелегален влез на мигранти и неколку обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани девизи, кујнски ножеви, делови за кафемати, паричници, бижутерија  и фалсификати.

Ве информираме дека по еднодневниот штрајк на грчките цариници, денес (20.10.2017 година) е нормализиран сообраќајот кон Република Грција. Сообраќајот се одвива нормално  на граничните премини Богородица, Стар Дојран и Меџитлија.

Директорот на Царинската управа г-дин Ѓоко Танасоски, одржа состанок со  г- дин Владимир Пивоваров, национален координатор  на Националниот координативен центар за гранично управување (НКЦГУ), тело на Владата на Република Македонија задолжено за координација и соработка со институциите и телата кои имаат надлежност на државната граница.

По најава од страна на грчката царинска служба, Ве информираме дека на ден 19.10.2017, во интервал од 05:00 до 23:00 часот, започнува штрајк на грчките царински службеници.

Според најавите, на граничните премини од грчка страна нема да бидат пропуштани товарни и патнички моторни возила, освен итни случаи, а пешаците слободно ќе можат да се движат.

Во текот на минатата недела се откриени неколку обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани девизи, спортски пушки, кожни ремени, делови за камиони, цигари и фалсификати.

Ве известуваме дека после успешно извршената надградба, Порталот за електронска комуникација повторно е ставен во функција, и е на располагање на економските оператори

Благодариме на разбирањето

Ве информираме дека Порталот за електронска комуникација (ПЕК), системот за електронска размена на документи со Царинската управа на Република Македонија ќе биде во прекин во периодот од 14:30 часот 13.10.2017  до 11:00 часот 16:10.2017.

Во текот на минатата недела се откриени неколку обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани девизи, ловечка муниција, медицински апарати, прехранбени производи и фалсификати.