Во текот на изминатите две седмици се откриени повеќе обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани средства за чистење, средства за лична хигиена, додатоци на исхраната, обувки и фалсификати.

Ве информираме дека е нормализирано работењето на царинска испостава Штип што поради технички проблеми во снабдувањето со електрична енергија беше во прекин од 12 часот.

Делегација на Царинската управа на Република Македонија предводена од директорот Ѓоко Танасоски на 23.11.2017 година учествуваше на 14-тиот состанок на Поткомитетот за трговија, индустрија, царина и оданочување што се одржа во Брисел, Белгија.

Ве информираме дека работењето на царинска испостава Штип од 12 часот (27.11.2017) е во прекин поради технички проблеми во снабдувањето со електрична енергија. Во моментов се работи на отстранување на техничкиот проблем и се очекува нормализирање на работата до 14 часот. 

На 20.11.2017 година во Белград се одржа билатерална средба помеѓу делегации на Царинските управи на Република Македонија и Република Србија. Состанокот на делегациите предводени од директорите на двете служби се одржа во насока на зајакнување на соработката помеѓу двете земји, воспоставена во рамките на Спогодбата за билатерална соработка помеѓу Република Македонија  и Република Србија за соработка и взаемна помош за царинските работи, соработката во рамките на Догoворот за слободна трговија (ЦЕФТА), како и соработката на граничните премини.

Царинската управа на Република Македонија организира спроведување на поправен испит за лиценциран застапник за кандидатите кои неуспешно го завршија полaгањето на испитот.

Директорот на Царинската управа г-дин Ѓоко Танасоски на 15.11.2017 година, во просториите на Царинската управа одржа работна средба со царинското аташе на Република Франција г-дин  Пиер Бујон.

Во текот на минатите две седмици се откриени повеќе обиди за криумчарење на разна стока,  при што привремено се задржани резервни делови за трактори и камиони, цигари, текстилни материјали, обувки, лед-рефлектори и фалсификати.

Царинската управа на Република Македонија заради олеснување на работата на текстилните фабрики и на сите учесници во царинската постапка од денес 13.11.2017 година воведува  ново продолжено работно време, како и можност за царинење во сабота во царинската испостава Штип.

Во просториите на Царинската управа, денес (09.11.2017 година) се одржа презентација инициранa од стопанските комори и поддржанa од повеќе профили на учесници (увозници, извозници, застапници во царински постапки и професори), на која презентиран беше патоказот по кој ќе се менуваат прописите во царинското работење во период од 5 години.