На денешната годишна конференција на генералните директори царинските управи од европскиот регион во рамки на Светската царинска организација, преку обраќањето на генералниот секретар на СЦО Кунио Микурија беа информирани за досегашните преземени мерки  во однос на практичното делување во борбата против пандемијата со Ковид 19.

Соопштение I

Почитувани кандидати,

1. Царинската управа ве известува дека на ден 09.12.2020 година (среда) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 13:50 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе полагање на стручен испит – ВТОР ДЕЛ (студија на случај) на кандидати кои:

- го положиле првиот дел (теоретски), со кој ќе се проверува теоретското знаење и стручната оспособеност на лиценцирани застапници, заради самостојна примена на царинските прописи во практиката.

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај) се:

 

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ЃОРГИЕВСКА ВЕСНА13:50Просторија 1
2.ПЕХЧЕВСКА ЉУПКА13:50Просторија 1
3.КАСАПОВ МАРКО13:50Просторија 1
4.ПАЈДАКОВ МАРЈАН13:50Просторија 1
5.СТОЈАНОВСКИ ВЛАТКО13:50Просторија 1
6.ЛЕШКОСКИ ТОДЕ13:50Просторија 1
7.АТАНАСОВСКИ СТЕФАН13:50Просторија 1

- Со ова известување ги повикуваме и оние кандидати кои порано го имаат положено првиот дел од испитот и не се наоѓаат на објавениов список, а до сега не го полагале вториот дел од испитот, потребно е во рок од 3 дена од денот на објавување на ова известување да се пријават на е-меил адреса кај:

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и кај Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., за да може да бидат пријавени во списокот на кандидати за полагање на втор дел од испитот. 

Соопштение II

Почитувани кандидати,

Царинската управа исто така ве известува дека на ден 09.12.2020 година (среда) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 15:10 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе ПОПРАВНИОТ ИСПИТ односно полагање на втор дел (студија на случај ) за оние кандидати кои го положиле првиот дел (теоретски дел) но не го положиле вториот дел (студија на случај).  

Овие кандидати потребно е да поднесат пријава за повторно полагање на стручен испит и да плати надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Рокот за поднесување на Пријавите започнува од 18.11.2020 и трае до 01.12.2020 година.

Уплатата се врши на следната сметка:

 

Примач: Министерство за финансии – Царинска управа ул.„Лазар Личеноски“ број 13, 1000 Скопје

Банка на примач: НБРМ

Сметка: 100-0000000630-95

Сметка на буџетски корисник:   090030017578714

Приходна шифра и програма:  725939  20

Цел на дознака: надоместок за полагање на поправен испит за лиценциран застапник.

Пријавата заедно со уплатницата  се поднесува во архивата на Царинска управа адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.05.05.02 кликни тука

Сите кандидати кои се наоѓаат на списокот за полагање задолжително да понесат лична карта заради утврдување на идентитетот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

ПРИЈАВА

 

Во тек е одржување на 20-от состанок на Поткомитетот за царина и правила на потекло, кој како структурна единица на CEFTA (Договор за слободна трговија за земјите од Централна Европа) тежнее да се обезбеди поедноставување и забрзување на царинските постапки.

Директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски учествуваше на првата работна онлајн средба по повод почетокот на реализација на проектот за новиот Национален едношалтерски систем (National Single Window Blueprint Project for North Macedoniа), во организација на канцеларијата на Меѓународната финансиска корпорација (International Finance Corporation-IFC), дел од групацијата Светска Банка.

Почитувани кандидати,

Комисијата за спроведување и полагање на стручен испит за лиценциран застапник ги разгледа вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник, при што констатира дека подолу наведените кандидати ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит, предвидени во член 13 став 1 од Законот за вршење работи за застапување во царински постапки.

 

Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите и кои ќе го полагаат стручниот испит I дел (теоретски дел) на ден 16.11.2020 година

во 10:50 часот

 

р.б Презиме и имеМесто на раѓањеВреме на полагањелокација
1.ВЛАТКО СТОЈАНОВСКИСкопје10:50Просторија1
2.СТЕФАН АТАНАСОВСКИСкопје10:50Просторија1
3.МАРКО КАСАПОВСкопје10:50Просторија1
4.ДОБРИЦА ТРАЈКОВСКАКуманово10:50Просторија1
5.ТОДЕ ЛЕШКОСКИОхрид10:50Просторија1
6.ВЕСНА ЃОРГИЕВСКАСв. Николе10:50Просторија1
7.ВИДАН ТАСЕВСтрумица10:50Просторија1
8.ЉУПКА ПЕХЧЕВСКАШтип10:50Просторија1
9.МАРЈАН ПАЈДАКОВГевгелија10:50Просторија1

Кандидатите наведени во Списокот ги исполнуваат условите за полагање на стручен испит прв дел (теоретски дел). Полагањето започнува во 10:50 часот на Правниот факултет во Скопје

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација. Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

Решението за исполнети услови за полагање на стручен испит за лиценцирани застапници,  на секој кандидат,  ќе му биде врачено на денот на полагањето на испитот.

 

Напомена:

Оние кандидати кои кон Барањето за полагање на стручен испит за лиценциран застапник доставиле „Изјава за резултати“ од положен странски јазик (Statement of results), и не успеале да го обезбедат Сертификатот за положен странски јазик, испитот ќе го полагаат во некоја наредна сесија, така што во рокот кој ќе биде определен за пријавување, задолжително ќе треба да ги достават Сертификатите во копија заверена на нотар.

Почитувани кандидати,

Царинската управа ве известува дека до денес (09.11.2020 година), можете да ги поднесувате вашите Барања за полагање на стручен испит за лиценциран застапник/Пријави за повторно полагање на стручен испит за лиценциран застапник, во архивата на Царинска управа на адреса ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје или во архивите на Царинарниците во Скопје, Битола, Гевгелија, Штип и Куманово, на образец 01.30.00.ПЦ.005.02.-OБ.04.02.

Со ова известување ве информираме дека полагањето на стручниот испит за лиценциран застапник ќе се одржи на ден 16.11.2020 година со почеток во 10:50 часот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б).

Значи овој термин (16.11.2020) е закажан за кандидати кои во определениот рок се пријавиле да го полагаат стручниот испит за лиценциран застапник (теоретски дел) како и кандидати кои повторно го полагаат овој испит (оние кои претходно не го положиле испитот).

Сите кандидати на денот на денот на полагањето на испитот, со себе да носат лична карта заради нивна идентификација.

Испитот ќе се спроведува согласно Протоколот прифатен од страна на главниот координативен штаб и тоа:

Доколку некој од кандидатите, пред почеток на испитот, има респираторни симптоми (покачена телесна температура, кашлица, отежнато дишење) да не присуствува на испитот, а го задржуваат правото да полагаат во некоја следна сесија.

Сите учесници (членови на комисија, кандидати за полагање, технички лица за спроведување на испитот и претставник од АЕК задолжително да носат заштитна опрема на денот на испитот и тоа: (респираторна маска ФФП2 или повисок стандард, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќекратна употреба, свилена марама или шал, памучна марама или шал, бандана и слично) со која ќе биде покриен пределот на устата и носот од страна на сите учесници за цело времетраење на испитот.

Пожелно е кандидатите да бидат дојдени на договореното место (Правен факултет Скопје) 15-20 минути пред закажаниот термин, заради спроведување на формалностите.

Царинската управа го задржува правото на промена на предвидениот термин  за полагање на испитот за лиценциран застапник, во случај на настанување на непредвидени околности.

 

 

Заврши дводневната меѓународна конференција за Едношалтерски систем и размена на податоци во Западен Балкан која се оддржува по трет пат и истата беше организирана од страна на Царинската управа на Република Северна Македонија заедно со УНЕЦЕ.

Царинската управа на Република Северна Македонија во текот на вчерашниот ден пред Основното јавно обвинителство во Велес поднесе кривична пријава против правно лице со седиште во Велес и против одговорното лице во правното лице со иницијали Б.А., поради основано сомневање дека е сторено кривично дело „Избегнување на плаќање на акциза“, што е казниво по член 279-б став 3 и став 5 во врска со став 1 од Кривичниот законик. 

 

Почитувани кандидати,

Царинската управа Ве известува дека Уверенијата за положен стручен испит за  лиценциран застапник, за кандидатите кои полагаа на ден 02.11.2020 година се изготвени. Сите кандидати кои го положија испитот можат да дојдат во просториите на Царинска управа  ул.„Лазар Личеноски“ број 13 Скопје (стара зграда) на I спрат во Одделени за царински и даночни постапки соба бр.8 , секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, започнувајќи од 06.11.2020 до 16.11.2020.

Исто така, Ве известуваме дека Уверенијата може во ваше име или во име на повеќе кандидати да ги подигне и друго лице.

Доколку некои од кандидатите се спречени да дојдат во просториите на Царинска управа или не можат да обезбедат друго лице кое во нивно име ќе го подигне Уверението за положен испит, потребно е да испратат електронска порака на адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., а Уверенијата ќе им бидат доставени на домашна адреса наведена во пријавата. 

Директорот на Царинската управа учествуваше на завршната конференција на заедничкото претседавање на Република Северна Македонија и Република Бугарија со Берлинскиот процес за Западен Балкан, која се одржа онлајн на 05.11.2020 година. На состанокот присутствуваа министрите за економија на земјите од регионот, високи владини претставници и претставници на ЕУ.