Денес 14 декември, во организација на Стопанската комора на Македонија, а во насока на продолжување на промоцијата на работниот материјал под мотото „За посилна македонска економија во периодот на постковид 19“ на граничниот премин Табановце се одржа прес-конференција на тема ,,Приоритетни чекори за поттикнување на економската активност и раст на извозот“.

Во услови на пандемија со Ковид – 19 кои присилија на отстапување од првично планираните редовни состаноци, Светската царинска организација остана активна во контакт со царинските служби-членки и настапуваше посветено и ги продолжи своите предвидени активности во насока на хармонизација на царинското работење на глобално ниво, со цел обезбедување на непречено функционирање на ланецот на снабдување, како и унапредување на царинското работење преку користење на современи средства. 

Денес, 09.12.2020 година, преку видео-конференциска врска се одржа првиот состанок на Управувачкиот комитет на проектот за развој и имплементација на новиот Национален едношалтерски систем (National Single Window - NSW), со кој претседаваше Вицепремиерот за економски прашања, г-дин Фатмир Битиќи, заедно со директорот на Царинската управа, г-дин Ѓоко Танасоски. Во управниот комитет покрај нив учествуаат и директорите на сите иституции надлежни во прекуграничниот проток, како и претставници на бизнис секторот.

Почитувани,

Царинската управа во насока на навремено информирање на економските оператори на 11.12.2020 година (петок) со почеток во 14,00 часот ќе одржи презентација за Одлуката за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2021.

Целта на презентацијата е учесниците да се запознаат соЧ

- Измените во Царинската тарифа за 2021 година (новини и измени)

- Прилагодувања коие потребно да ги направат економските оператори во MEOS (Модулот за управување со одобренија) согласно Одлуката

Презентацијата ќе се одржи далечински со помош на алатката Microsoft Teams.

Се покануваат сите заинтересирани слушатели да се пријават  најдоцна до 10.12.2020 година до 16.00 часот на следната адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. за да им се испрати покана за презентацијата.

 

 

Во текот на минатите три недели, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење стока, при што привремено се задржани цигари, тутун за наргиле, облека, технички производи, козметички средства и фалсификати.

Почитувани кандидати,

Царинската управа ве известува дека на ден 09.12.2020 година (среда) на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (бул. „Гоце Делчев“ број 9 б) со почеток во 15:10 часот, во просторијата број 1, ќе се спроведе ПОПРАВНИОТ ИСПИТ односно полагање на втор дел (студија на случај ) за оние кандидати кои го положиле првиот дел (теоретски дел) но не го положиле вториот дел (студија на случај). 

Список на кандидати кои ќе го полагаат вториот дел од стручниот испит (студија на случај) се:

 

Р.брИме и презиме на кандидатотВреме на полагањеЛокација
1.ЃОРГИЕВСКА СТЕФАНИ15:10Просторија 1
3.ЗДРАВКОВСКА ЈУЛИЈАНА15:10Просторија 1
3.ЛАЗОВСКА ИЛИЕВСКА МАРИНА15:10Просторија 1
4.РИСТЕВСКА СОЊА15:10Просторија 1

Ве информираме дека на интернет страната на Царинската управа, на следниот линк https://customs.gov.mk/index.php/mk/za-nas-mk/carinska-regulativa/zakon-za-carinska-tarifa е објавена Одлуката за за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2021, како и Корелационионите табела KН2020 со КН 2021 и КН2021 со КН 2020. 

Новите тарифни ознаки се означени со посебен знак ★пред тарифната ознака.

Сите иматели на одобренија издадени од Царинската управа, потребно е да ги усогласат тарифните ознаки (доколку има одредени промени) во модулот МЕОС во СОЦДАД, согласно горенаведената Одлука. Ова се со цел за непречено спроведување на царинските постапки и поднесување на царинските декларации после 01.01.2021 година.

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр. 02/20

за прибирање понуди за склучување на договори за:

 1. ЛОТ 1 -избор на економски оператор за имплементација на услуга за електронска наплатана надоместоци и административни такси за потребите на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIMи останатите ИТ системи во Царинската управаи
 2. ЛОТ 2-избор на економски оператор со најповолна понуда за Уплата на готовина во корист на трезорска сметка

I.  ЛОТ 1

Избор на економски оператор за имплементација на  услуга за електронска наплата на надоместоци и административни такси за потребите на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM и останатите ИТ системи во Царинската управа

 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

 1. ВОВЕД

Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки (во натамошниот текст: EXIM) е информационен систем, кој е достапен на линкот www.exim.gov.mk и овозможува:

 • електронско поднесување и обработка на барања за издавање на 59 различни типови на дозволи/лиценци кои се потребни за увоз, извоз и транзит на стоки,
 • обработка и евиденција на меѓународните дозволи за превоз на стоки и патници во патниот сообраќај.

Целта на системот е модернизација и поедноставување на меѓународната размена на стоки и воспоставување на единствена база на податоци и хармонизиран систем на размена на податоци меѓу субјектите во јавниот и приватниот сектор во областа на меѓународната размена на стоки.

                                                                        

Во моментов корисници на системот се следниве државни органи:

 1. Министерство за финансии – Царинска управа,
 2. Министерство за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност,
 3. Министерство за економија,
 4.  Министерство за животна средина и просторно планирање,
 5. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
 6. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство,
 7. Министерство за здравство,
 8. Министерство за здравство - Државен санитарен и здравствен инспекторат,
 9. Министерство за култура - Управа за заштита на културното наследство,
 10. Министерство за транспорт и врски,
 11. Министерство за транспорт и врски – Државен инспекторат за транспорт,
 12. Агенција за храна и ветеринарство,
 13. Агенција за лекови и медицински средства,
 14. Дирекција за радијациона сигурност.

Покрај корисниците од овие државни органи, EXIM во моментот го користат над 7.000 регистрирани економски оператори од Република Северна Македонија.

Постапката за издавање на електронски дозволи во EXIM го опфаќа процесот на поднесување на електронско барање во системот од корисникот, потоа проверка и обработка на електронското барање од страна на службеното лице во надлежната институција, па преку плаќање на административна такса и надоместок за дозволата од страна на корисникот, до електронско одобрување на поднесеното барање за дозвола од надлежната институција.

На годишно ниво преку системот EXIM се издаваат над 97.000 дозволи. За да биде одобрено барањето за дозвола корисникот задолжително мора да плати административна такса, а за одредени типови на дозволи и дополнителни надоместоци. Доколку плаќањето на административните такси и надоместоците за сите издадени дозволи преку EXIM на годишно ниво се прави преку систем за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал) тогаш очекуваниот број на реализирани трансакции е преку 180.000. Напоменуваме дека и по воведувањето на системот за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал) во EXIM на корисниците ќе им биде овозможено да изберат дали ќе го користат досегашниот начин на плаќање или ќе платат електронски.

 1. ОПИС

Обезбедување на услуга за електронско плаќање за крајните корисници на EXIM преку виртуелен РОЅ терминал со безготовински платежни картички. Карактеристики на системот за електронско плаќање (виртуелен ПОС терминал):

 • Да овозможува плаќање во реално време за физички и правни лица со било која безготовинска дебитна или кредитна картичка од типовите MasterCard и Visa.
 • Да овозможи проследување на информација за успешноста на трансакцијата во реално време до EXIM системот.
 • Да овозможи пренесување на основните трансакциски податоци во реално време од EXIM кон системот на Банката, и тоа
  • Референтен број на дозвола од EXIM;
  • Износ на трансакција (административна такса или надоместок за дозволата со пресметана провизија);
  • Детали за платежните налози: За секоја успешна трансакција, EXIM проследува податоци до Банката во реално време, за генерирање на налог.
 • Извршените уплати и соодветните пренесени дополнителни информации банката да ги реализира првиот следен работен ден (на почетокот на работниот ден) од денот на реализација на електронската трансакцијата.
 • Провизијата за користењето на услугата:
  • е на товар на корисникот на EXIM и висината на истата ќе му биде јасно прикажана во износ;
  • ќе биде пресметана од EXIM; и  
  • ќе биде вклучена во износот на трансакцијата која ќе се проследи во основните трансакциски податоци.
 • При реализација на налогот Банката треба за износот на провизијата да го намали износот на уплатата и во налогот да го уплати износот без провизијата и така да го проследи.
 • Електронската услуга на EXIM се смета за платена кога Платежниот процесор ќе испрати потврда за успешно плаќање. По проследувањето на налогот/ налозите, потребно е банката да го извести EXIM за успешноста на трансакција.
 • Банката не смее да наплаќа дополнителни трошоци.
 • Сметките на кои се ќе се вршат уплатите се трезорски сметки.
 • Банката е должна услугите што се предмет на набавката да ги овозможува 24/7.
 • Банката е должна да обезбеди сервисирање и одржување на услугата при што времето на реакција и отстранување на проблемот во врска со техничкото одржување е најмногу 12 часа, освен во случаи на:
  • Најавен прекин од страна на Visa и Master card.
  • Најавен прекин поради вршење на редовно одржување и надградби на процесинг центарот.
  • Во случај на виша сила.

Еднократен надомест за приклучување во мрежата на Mastercard и VISA: 0,00 денари.

Месечен надомест за користење на сервисот: 0,00 денари.

Банката услугата да ја врши со прифаќање на сите VISA и MasterCard картички домашни и странски.

Банката гарантира дека за сите трансакции за кои платежниот процесор пратил информација до EXIM дека се успешни, плаќањата кон јавните институции ќе се извршат првиот следен работен ден (на почетокот на работниот ден) од денот на реализација на електронската трансакцијата.

 

 1. ФУНКЦИИ ОБЕЗБЕДЕНИ ОД БАНКАТА

1. Платежен процесор (Payment processor), кој прифаќа дебитни или кредитни картички од типовите MasterCard и Visa.

 • Заштитена веб страница (payment gateway), кон која се пренасочува корисникот на EXIM да ги внесе сите податоци од платежната картичка неопходни за вршење на плаќањето.
 • Платежниот процесор треба до EXIM да го врати статусот на платежната трансакција, односно дали трансакцијата е успешна или неуспешна.

2. Преземање на детали за плаќањата кон јавните институции.

 • По секоја успешна трансакција, EXIM до Банката во реално време испраќа детали за плаќањата кон јавните институции. Креирање на понатамошните налози се врши според овие податоци.
 • Банката ги чува добиените информации за сите трансакции, вклучувајќи референтен број на лиценца, износ, како и детали за сметките за секоја трансакција.
 • Банката да врати информација до EXIM по секое успешно прифаќање и запис на уплати од EXIM.

3. Подготовка на налози.

 • Консолидирање на сите непроцесирани трансакции од претходниот период (периодот од последното барање од претходниот работен ден).

4. Процесирање на веќе подготвените налози преку платните системи на РСМ.

 

 1. ПРОЦЕС НА ПЛАЌАЊЕ
 2. EXIM ги пренасочува корисниците кон заштитенa веб страница за електронско плаќање (payment gateway)
  1. EXIM до платежниот процесор испраќа информации за трансакциите, референтен број на лиценца и износ (во кој е вклучена банкарската провизија)
  2. Корисникот на EXIM ги внесува податоците од платежната картичка за плаќање
  3. Платежниот процесор до EXIM враќа информација за статусот (успешноста) на плаќањето во која е вклучен и референтниот број на лиценцата, износот и бројот на трансакцијата.              
  4. Корисникот се пренасочува кон веб-локација од EXIM која дава порака за успешна или неуспешна трансакција.
  5. Во случај на успешна трансакција, EXIM до Банката доставува детали за плаќањето.
  6. Банката треба да ги процесира деталите за плаќањето и да генерира платежни налози.
  7. При испраќање на листа од сите успешни трансакции до банката од страна на платежниот процесор, истата ќе ги содржи и референтните броеви на дозволите EXIM.
  8. Банката ги процесира успешните трансакции и ги проверува добиените детали за плаќањето од EXIM, и доколку истите се успешно доставени, го продолжува процесот.
  9. Банката ги процесира платежните трансакции преку платните системи.
  10. Банката креира извештај за платежните трансакции и го испраќа до EXIM. Извештајот служи за ускладување и проверка дали сите успешни трансакции од претходниот ден се успешно завршени.
 1. ОСТАНАТИ УСЛУГИ

Обезбедување на услуга за електронско плаќање за крајните корисници на останатите ИТ системи на Царинската управа преку виртуелен РОЅ терминал со безготовински платежни картички

На барање и по добиен налог од Царинската управа, а согласно потребите на Царинската управа, Банката треба да обезбеди систем за електронско плаќање за останатите ИТ системи на Царинската управа чии што карактеристики, функции и процес на плаќање ќе бидат исти како електронскиот систем обезбеден за потребите на EXIM системот. Деталите во однос на податоците кои ќе се разменуваат помеѓу ИТ системот на Царинска управа и платежниот процесор ќе бидат дополнително утврдени согласно потребите на конкретниот систем и постапката.

 1. МИНИМУМ КРИТЕРИУМИ за утврдување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор согласно видот на набавката

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

 1. Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот

При утврдување на способноста за вршење на професионална дејност на економските оператори договорниот орган бара и доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно закон кои се однесуваат на предметот на набавка

-        Дозвола за работа издадена од Гувернерот на НБРМ согласно член 3 и член 16 од Закон за банките (Сл. весник на РМ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15. 190/16 и 7/19 и „Сл. весник на РСМ бр.101/19). Копијата треба да има потврда за веродостојаност „Верно на оригиналот„ со потпис и печат на одговорното лице на понудувачот.

 1. Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве услови:

-          Да е лиценциран за нудење на услугата за електронско плаќање со платежни картички од системот VISA и Mastercard од корисниците на ИТ системите на Царинска управа за вршење на услугата (e-commerce), што го докажува со доставување на доказ за обезбедени лиценци за нудење на услугата за електронско плаќање со платежни картички од системот VISA и Mastercard.

-          Да поседува сертификат за безбедносни програми за обезбедување на максимална сигурност и безбедност на трансакции со картички, што го докажува со доставување на сертификатот.

-          Во последните 3 (три) години да има искуство од квалитетно извршени услуги како предметот на набавка, што го докажува со доставување на листа на главни испораки извршени во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на најмалку 1 (една) потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.

-          Да има воспоставена техничката опременост и оспособеност на економскиот оператор и мерки за осигурување на квалитетот на услугата со обезбедена  24 часовна техничка поддршка, што го докажува со доставување на опис и изјава за техничка опременост и оспособеност и мерки за осигурување на квалитет.

-          Да располага со технички персонал (вработени или ангажирани кај економскиот оператор) кој ќе биде задолжен за реализација на услугите - предмет на набавка, што го докажува со доставување на изјава за ангажиран технички персонал.

 1. Критериум за доделување на договорот за набавка

Критериум за доделување на договорот е најниска цена, односно за најповолен понудувач ќе биде избран понудувачот кој ќе понуди најнизок фиксен износ на провизија (изразена во денари) по извршена трансакција. 

 

 1. ЛОТ 2

Избор на економски оператор со најповолна понуда за Уплата на готовина во корист на трезорска сметка

 

 1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

 

 1. ВОВЕД

Царинската управа на Република Северна Македонија, на терминалите на граничните премини наплаќа терминална такса (дел и во готовина) и има обврска истата како дневен промет да ја уплати во корист на трезорска сметка.

Досега Царинската управа, наплатените готовински средства ги уплаќаше во експозитурите на МК Пошта, која како договорна деловна банка ја имаше Евростандард банка. Соглед на тоа дека на Евростандард банка е во стечај и поради тоа Царинската управа неможе да ги уплаќа во експозитурите на МК Пошта, како до сега, се наметна потребата од избор на економски оператор за уплата на готовината во корист на трезорска сметка.

Од наведените причини и итноста да се овозможи уплата на дневниот промет се објавува и јавниот повик за избор на економски оператор со најповолна понуда за уплата на готовина во корист на трезорска сметка

1.2 ОПИС

Обезбедувањето на услугата уплата на готовина во корист на трезорска сметка од економски оператор значи:

 • Да овозможи уплата на дневниот промет во експозитури во повеќе градови во РСМ (Скопје, Куманово, Крива Паланка, Струмица, Делчево, Гевгелија, Струга)
 • Да овозможи плаќање на провизијата со фактура и

1.3 Минимални критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор согласно видот на набавката:

 

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

-          за да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на јавниот повик

-          Да има организациони единици во Скопје, Куманово, Крива Паланка, Струмица, Делчево, Гевгелија и Струга каде ќе се овозможи уплата на дневниот промет ( да достави во прилог оверена листа на организациони единици од каде ќе може да се види дека го исполнува овој услов)

1.4    Критериуми за доделување на договорот

Критериум за доделување на договорот е економски најповолната понуда.

 За носител на набавката ќе биде избран оној економски оператор чија понуда ќе биде оценета како економски најповолна, односно која ќе освои најголем број на бодови како збир на бодовите за секој елемент на критериумот економски најповолна понуда.

Како елементи на критериумот економски најповолна понуда се земаат следниве:

-          уплата на дневниот промет во експозитури во повеќе градови во РСМ (Скопје, Куманово, Крива Паланка, Струмица, Делчево, Гевгелија и Струга (изразена во проценти) 50 бодови

-          најниска понудена цена - најмала провизија 25 бодови

Заради евалуација цената на понудата ќе се пресметува како вкупна цена без данок на додадена вредност, при што најмногу бодови ќе добие понудата која има најниска понудена цена - најмала провизија. Бодовите за елементот цена кај другите понуди ќе се доделат според следнава формула:

Број на бодови=најниска  провизија .максимален број бодови
провизија

-          можност цената на услугата (провизијата) да биде платена со фактура 25 бодови

 1. Рок за доставување на понудите

Рокот за доставување понуди за лот 1 и лот 2  е до 16.12.2020.

Понудите кои нема да се достават во предвидениот рок, како и оние кои нема да ги содржат сите потребни документи нема да се земат во разгледување.

Понудата понудувачот е должен да ја достави на следнава адреса:

Царинска управа на Република Северна Македонија

(со назнака”за јавен повик број 02/20” ЛОТ 1 или ЛОТ 2)

Ул. Лазар Личеноски бр. 13

1000 Скопје

 

 1. Административни работи за јавниот повик

 

Постапката за Јавниот повик ќе ја спроведе Комисија за избор на економски најповолни понуди за лот 1 и лот 2.

Почитувани,

Во Службен весник на РСМ број 281 од 26.11.2020 година се објавни измени на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија.

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската Kомисија, претставува прво дополнување на основната Уредба објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 222/2020 и со оваа уредба се усвоени девет регулативи на ЕУ донесени во период од 01.04.2020 до 30.06.2020 година. Со донесувањето на Уредбата, Република Северна Македонија ја исполнува обврската утврдена во Националната програма, како земја кандидат за членство во Европската унија, а воедно се обезбедува правна основа за еднообразна примена на Комбинираната номенклатура за стоките што се распоредени во прилозите од Уредбата и во Република Северна Македонија.

Секоја измена на Уредбата се објавува и на Интернет страната на Царинска управа во делот Бизнис заедница - Царинска тарифа.

https://customs.gov.mk/images/uredba02.12_copy_copy_copy.pdf

Со почит,

ЦАРИНСКАТА УПРАВА ВО КОНТИНУИТЕТ ПРАВИ ЧЕКОРИ ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОТОКОТ НА СТОКИ И ПАТНИЦИ. ПОВЕЌЕ ОД ВОЗИЛАТА ЗАВРШУВААТ РАБОТА ЗА ЧАС  

Неодамна во Софија беше усвоена Декларација што предвидува поголема интеграција и соработка на државите на Западен Балкан. Меѓу другото предвидени се активности за олеснување на движењето на стоки. Што е предвидено да се преземе и од кога би можело да се очекува да се реализира во пракса?

- Регионалната економска интеграција за Република Северна Македонија, како и за целиот ЦЕФТА-регион на Самитот на Западен Балкан во Софија прерасна во повисоко и поквалитетно ниво на интеграција преку усвојување низа документи. Со овие документи Регионалната економска област сега веќе се нарекува Заеднички регионален пазар, што во себе треба да ги инкорпорира четирите слободи на движење: стоки, луѓе, капитал и услуги.

Лидерите од Западен Балкан во Софија, на 10 ноември 2020 година, на Самитот на Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес ја усвоија Декларацијата за заеднички регионален пазар со што ни се отвара патот кон продлабочување на регионалната економска интеграција и истовремено е и отскочна штица кон ЕУ-пазарот во иднина. Покрај овој документ беше усвоена и Зелената агенда за Западен Балкан.

Во однос на понатамошното унапредување на слободното движење на стоките, во активностите на Акцискиот план за Заеднички регионален пазар 2021-2024 за Западен Балкан, акцент е ставен на зголемувањето на нивото на трговската интеграција, обемот на меѓусебно тргување со стока, како и олеснување на слободното движење на истите.

Клучно што е предвидено е понатамошно хармонизирање на правилата и регулативите за меѓусебно признавање на сертификатите и дозволите за стоките, проширување на зелените коридори кон земјите членки на ЕУ, соработката со царинските органи - правила за потекло, анализа на ризик, Овластен економски оператор, електронска трговија, 24-часовна секојдневна достапност на услугите на граничните служби, доставување и обработка на информации пред пристигнување на стоката, процесирање пратки порачни/испратени во е-трговијата и заштита на права од интелектуална сопственост.

Во пракса веќе сме започнати со активности за проширување на зелените коридори кон Бугарија и Грција, потоа меѓусебно признавање на одобренијата за Овластен економски оператор, за што веќе сме во завршна фаза. Со ова меѓусебно признавање, одобрението за ОЕО што го добиваат македонските компании ќе биде меѓународно признато во сите земји членки на ЦЕФТА и тие ќе ги имаат помали контроли и побрзо време на царинење на стоките.

Согласно приоритетите за дигитализација на Царинската управа, а со цел отварање кон Заедничкиот регионален пазар, во периодот што следува продолжуваат активностите за имплементација на транзитен систем NCTS5, проект преку кој ќе има усогласување на постојниот трансевропски систем NCTS со новите барања на UCC (Union Customs Code), и надградба и развој на интерфејси со други системи. Во текот на следната година, се планира да започне и имплементацијата на системот EORI2, односно национален систем за регистрација и идентификација на економските оператори усогласен со UCC. Целта на овој проект е да обезбеди надградба на постојниот трансевропски систем ЕОRI преку воведување царински регистар којшто ќе биде усогласен со европскиот и ќе овозможи регистрација и идентификација на економските оператори, на операторите на Унијата и трети земји и лица.

На кои гранични премини би бил воведен едношалерскиот систем и што значи проширување на постојните зелени коридори и зелени ленти во регионот?

- Можеме да кажеме дека по препорака од Договорот за олеснување на трговијата на СТО и Берлинскиот процес за Западен Балкан и со помош од Европската Унија преку ИПА-програмите целосно го реконструиравме и го модернизиравме граничниот премин Табановце каде што во рамките на регионалната соработка го воведовме концептот на заеднички граничен премин One Stop Shop со Србија, кој значително придонесе за намалување на времето на минување преку граница, ги олесни и ги забрза извозот, увозот и транзитот на стоките.

Република Северна Македонија и Република Србија се првите земји од Западен Балкан што воспоставија заедничка гранична контрола - One Stop Shop и обезбедија заедничко извршување на граничните и царинските формалности при движењето на стоките и патници. Република Северна Македонија е првата земја од групата земји од Коридорот 10 што со воведување на ваквиот концепт овој коридор го прави поатрактивен и поефикасен за извоз, увоз и транзит на стоки.

Ваквиот начин на работа со заеднички контроли наскоро ќе биде воведен и со Република Албанија на граничниот премин Ќафасан, каде што неодамна е изграден целосно нов царински терминал со објекти за царинење и спроведување инспекциски контроли.

Царинската управа на Република Северна Македонија со поддршка од Владата е водечка институција за спроведување на овој проект, што предвидува хармонизација и стандардизација на царинските и полициските формалности, поголема регионална соработка и создавање функционална регионална економска област, со што ќе се придонесе нашата држава да биде силно интегрирана во глобалните синџири на снабдување.

Ја имавме честа нашата Царинска управа во 2020 година да биде претседавач на Поткомитетот за царина и правила на потекло во рамки на ЦЕФТА, кој всушност има големо влијание во олеснувањето на националната и прекуграничната трговија. Изработивме амбициозна програма, примарно во насока на реализација на заложбите за олеснување на трговијата на сите вклучени страни во ЦЕФТА, но и во однос на прекуграничната соработка и трговија со земјите членки на Европската Унија.

Изминатава недела беше одржан состанок на високо ниво помеѓу Царинската управа и Европската комисија на кој од областа на Царинската унија од страна на ЕК беше потврдено високото ниво на задоволство во однос на иницијативноста и проактивноста што ЦУ ја покажа со соработката со земјите од регионот и како претседавач со CEFTA Поткомитетот за царина и потекло на стоки ги воспостави зелените коридори, кои во време на пандемија обезбедија непречено движење на стоката во рамките на ЦЕФТА-земјите.

Водени од визијата да бидеме водечка Царинска управа во регионот, на почетокот на март, кога сите бевме погодени и под притисок поради новонастанатата ситуација со корона-кризата во соработка со сите органи и министерства во Владата на Република Северна Македонија уште еднаш направивме исклучителни напори за одржување на економската активност, а со цел границите во регионот да останат отворени. Како претседавачи со Поткомитетот за царина и потекло на стоки во рамки на ЦЕФТА беше поведена иницијатива и беа воспоставени т.н. зелени коридори, каде сите земји членки на ЦЕФТА се обврзаа да обезбедат 24-часовна работа на граничните премини за извоз и увоз на стоки во рамки на ЦЕФТА-регионот, како и на клучните гранични премини со Европската Унија, со приоритет за минување на свежите земјоделски и прехранбени производи, лековите и медицинската опрема. Оттука би можел да кажам дека зелените коридори и понатаму ќе бидат високо ниво на приоритет за Царинската управа и Република Северна Македонија и тие покрај важноста што ја имаат во ЦЕФТА-земјите, ќе бидат проширени и ќе важат и за земјите од ЕУ сè со цел да се обезбеди понатамошно слободно движење на стоките.

Колку би се намалило чекањето на граничните премини во споредба со она што е сега состојба?

- Како што веќе знаете, Царинската управа во континуитет прави чекори за забрзување на протокот на стоки и патници и подобрување на условите за работа. Лидери сме во дигитализацијата во работењето, па така со помош на НКТС – Новиот компјутеризиран транзитен систем и воведување на новиот систем за електронска обработка на царински декларации и ацзизни документи, СОЦДАД времето на завршување на царинските постапки е драстично намалено. Со воведувањето на СОЦДАД радикално се измени начинот на царинското работење и се осврна кон создавање целосно бесхартиена околина, па така од април 2020 година извозот од државата се врши целосно електронски и бесхартиено.

Од направената анализа за времето што е потребно транспортните возила да ја завршат постапката, добиен е податок дека над 67 отсто од возилата ги завршуваат сите царински постапки во рамките на 1 час, што е најмалку за 30 отсто забрзување во однос на минатиот период.

Царинската управа на РСМ како носител и главен координатор, неодамна ја започна реализацијата на проектот за Новиот национален едношалтерски систем (National Single Window – NSW) во државава. Со реализација на овој проект се очекува да се развие и да се имплементира комплетно нов Национален едношалтерски систем чии корисници ќе бидат Царинската управа, другите владини институции и бизнис-заедницата. Со воведување на овој систем преку изработка на соодветни интерфејси, така што во NSW ќе се интегрираат националните ИТ-системи кои се користат во Царинската управа ќе се постигне олеснување и забрзување на прекуграничната трговија. Новиот Национален едношалтерски систем во следните неколку години ќе се развива и ќе се имплементира во рамките на компонентата за Олеснување на меѓуграничната трговија на стоки од Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Западен Балкан (Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project – WBTTFP), финансиран со заем од Светската банка. Исто така развојот и имплементацијата на овој систем е од национален интерес, а со неговото користење при олеснување на постапките за бизнис-заедницата и обезбедување поефикасни контроли ќе се постигне заемен бенефит.

За намалување на времето на чекање и забрзувањето на постапките при царинење ќе придонесат и планираните реконструкции и проширувања на граничните премини Деве Баир, Делчево и Ќафасан со што ќе се направи еден вид стандардизација на граничните премини во поглед на инфраструктурната поставеност и начинот на функционирање.

Република Северна Македонија преку Царинската управа е првата држава во ЦЕФТА што го започна процесот за меѓународно признавање на издадените одобренија за Овластен економски оператор (ОЕО) за царински поедноставувања. Моментално 15 трговски друштва имаат ОЕО-одобрение, што претставува раст на бројот на издадени одобренија за овластен економски оператор. Заемното признавање на ОЕО како клучен чекор за зајакнување и заштита на меѓународната трговија, преку намалувањето на контролите овозможува побрз проток на стоката и нивен приоритет на т.н. зелени ленти секаде низ регионот.

Најавено е посебно внимание за воспоставувањето регионален пазар за е-трговија со олеснување на царинењето на пратките. Што би значело тоа за регионот?

- Прекуграничната е-трговија целосно ја смени перцепцијата на Царината во меѓународната трговска арена така што таа стана главен аспект на променливиот свет на производство, трговија и економија што може да овозможи подобри економски можности и зајакната регионална соработка. Во рамките на приоритетите на македонското претседателство со ЦЕФТА Поткомитетот за царина и правила за потекло во 2020 година, е-трговијата беше многу добро прифатена и поддржана од сите страни на ЦЕФТА и особено од Европската комисија и членките на ЕУ.

Во последните три години, ГИЗ и германската влада беа големи поддржувачи и придонесувачи во спроведувањето на повеќегодишниот план за регионалната економска област и исто така ќе продолжат да бидат - во рамките на новиот акциски план за заедничкиот регионален пазар. Ова ќе вклучува усогласување на законодавството за е-трговија, намалување на трошоците за трансакција и олеснување на царинските постапки во согласност со стандардите, барањата и практиките на ЕУ. Исто така, ќе придонесе за зајакнување на усогласеноста и контролите, како и заштита на легалната трговија и борба против нелојалната конкуренција во регионот и во ЕУ. Царинската управа на Република Северна Македонија како лидер во дигитализацијата на царинските постапки во регионот, високо ја цени можноста да биде партнер во спроведувањето на овој проект.

Главната цел на проектот е малите и средните компании поактивно да се вклучат во прекуграничната е-трговија, што ќе доведе до подобри перформанси на Заедничкиот регионален пазар и постигнување на стратегиските цели на ЦЕФТА и во иднина усогласување со пакет-законите за дигитални услуги на ЕУ.

Е-трговијата нуди огромни можности за бизнис до бизнис (B2B) и бизнис до потрошувач (B2C) трансакции. Најновите податоци за Северна Македонија за првите шест месеци од 2020 година претставуваат раст од 36 отсто во однос на е-трговијата и зголемување од 24 отсто од трансакциите - во споредба со првите шест месеци од 2019 година. Слични бројки се појавуваат и кај останатите ЦЕФТА-членки.

Би сакал да напоменам дека е-трговијата останува да биде високо на агендата и еден од приоритетите на македонското целосно претседателство со страните на ЦЕФТА следната година, но за да се обезбеди поуспешна е-трговија во регионот на ЦЕФТА мора активно да се вклучи и приватниот сектор. Властите треба да поттикнат врски помеѓу мултинационалните компании и домашниот приватен сектор за да го олеснат развојот на технологијата и трансферот на знаења и вештини под заеднички договорени услови, но од друга страна властите исто така мора да осигураат дека приватниот сектор работи на општествено одговорен начин.

Колкава е размената меѓу земјите во регионот?

- Обемот на надворешнотрговска размена со земјите од ЦЕФТА во првите девет месеци од 2020 година изнесува 983 милиони евра. Вредноста на извозот изнесува околу 458 милиони евра, додека вредноста на увозот во првите девет месеци изнесува 525 милиони евра. Со оглед на севкупната состојба со пандемијата и намалувањето на економската активност во регионот и во светот, Република Северна Македонија и во 2020 година бележи задоволително ниво на размена со земјите од ЦЕФТА. Во вкупната надворешнотрговска размена со светот, ЦЕФТА-земјите се втор најзначаен трговски партнер, веднаш по земјите членки на Европската Унија. Во проценти, околу 12 отсто од надворешнотрговската размена на Република Северна Македонија се одвива со земјите од регионот. Со новите активности и мерки за подобрување на царинската соработка, како што се заедничките царински премини, меѓусебното признавање на одобренијата за Овластен економски оператор и на граничните и други документи, очекуваме дека оваа размена во наредната година треба да се зголеми за 2-3 отсто и да достигне 15 отсто.

Во однос на актуелната состојба со пандемијата дали протоколите се почитуваат дали има проблеми со транспортот?

- Царинската управа на Република Северна Македонија во ова предизвикувачко време, кога светот живее во време на пандемија на коронавирусот имаше исклучително сложена и одговорна функција. Покрај финансиските тешкотии за многу компании и граѓани и големи промени во дневните рутини на сите нас, ние во рамките на своите надлежности и овластувања од самиот почеток на корона-кризата интензивно соработуваме со сите економски оператори со цел навремено доставување информации поврзани со увозот и извозот на стоки и нивното прекугранично движење.

Би сакал да потенцирам дека ние како Царинска управа, заедно со другите институции директно или индиректно инволвирани во царинските постапки, секогаш излегуваме во пресрет и даваме поддршка на стопанството преку обезбедување поповолни услови за деловното работење преку воведување нови можности за олеснување и забрзување на царинските постапки и условите за нивно спроведување. Покрај многуте цели што ЦУ ги има зацртано исто така е да биде партнер на деловната заедницата, сервис на граѓаните и постојано да предлага и да спроведува мерки за олеснување на трговијата и транспортот.

Оттука, по јасно позиционираните цели и механизми за олеснување на трговијата што произлегоа во време на корона-кризата, можеме да кажеме дека сите протоколи што заеднички ги создававме во тесна соработка со сите органи и министерства во Владата на Република Северна Македонија, доследно се почитуваат од страна на деловната заедница бидејќи, како што кажав, тие се воведени со цел да се олесни процесот при транспортот.

Какви се приходите од почетокот на годината?

- Царинската управа во секојдневното работење прибрира приходи од царина, ДДВ при увоз, акцизи и посебен данок на моторни возила. Како резултат на пандемијата и намалената економска активност во светот и во Република Северна Македонија, овој тренд до одредена мера се рефлектира и кај наплатените приходи. Сепак, со оглед на сите околности, наплатата на приходи е на задоволително ниво и според ревидираниот план за 2020 година.

Така во првите десет месеци од 2020 година, по сите основи вкупно се наплатени 66,72 милијарди денари. Според планот за наплата на приходи за 2020 година постои повисок степен на реализација 2,71 отсто.

Според видови давачки, во првите десет месеци вкупно се наплатени следниве приходи: царина во износ од 4,67 милијарди денари, ДДВ при увоз во износ од 39,55 милијарди денари, акциза и посебен данок на моторни возила во износ од 21,96 милијарди денари и надоместоци во износ од 0,53 милијарди денари.

Има најавено иницијатива за можност за регистрирање на возилата што во моментов се возат на нашата територија со странски таблички. Дали е познато кога би почнало и кои возила би се опфатиле?

- Царинската управа е државен орган што ги спроведува законите што ги носи Собранието на Република Северна Македонија. На владина седница донесен е Предлог-закон за регистрација на возила со странски регистарски таблици со намалени давачки до 50 отсто од утврдената вредност на сите давачки и доколку биде усвоен, Царинската управа ќе го спроведува.

Тоа би значело дека возилата со странски регистарски таблички што редовно се регистрирани, кои поседуваат зелен картон за осигурување, се влезени пред 1 октомври 2020 година во нашата држава и ги исполнуваат уловите за регистрација, ќе можат да ги оцаринат и регистрираат возилата согласно одредбите од Предлог-законот што треба да се усвои во Собранието.