vesti

Царинската управа на Република Македонија организира спроведување на претходна обука за лиценциран застапник.  

Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат Пријава за посетување на претходна обука и соодветно платен надоместок до 23.09.2016 година.

Времето и местото на одржување на претходната обука дополнително ќе бидат објавени на веб страницата на Царинската управа.

 

ПрилогПријава за посетување на претходна обука за лиценциран застапник