Ве известуваме дека утре 16.02.2022, во 16:00, ќе биде поставена новата верзија на апликацијата за дигитални потпишување во ЕКСИМ.

Со новиот начин на потпишување ќе се надмине проблемот со користење на старите видови пребарувачи и ќе биде овозможено потпишувањето да се врши со најчесто користените интернет пребарувачи, притоа користејќи ги нивните најнови верзии.

Дополнително информираме дека тековниот начин на потпишување ќе може да се користи  само во случаите кога се користат старите верзии пребарувачи (Internet explorer и Mozillaа Firefox 52 ESR )

Насоки за користење на новата апликација за дигитално потпишување можете да најдете на овој    линк.