Царинската управа на Република Северна Македонија е во процес на имплементација на нов начин на дигитално потпишување на барањата за дозволи за увоз, извоз и транзит во Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки - ЕКСИМ. Со новиот начин на потпишување ќе се надмине проблемот со користење на старите видови пребарувачи и ќе биде овозможено потпишувањето да се врши со најчесто користените интернет пребарувачи, притоа користејќи ги нивните најнови верзии. Со цел навремено информирање на корисниците на услуги, Царинската управа организира презентација за новиот начин на потпишување на барањата за дозволи.

Презентацијата ќе се одржи далечински (онлајн) со користење на платформата Microsoft Teams на 9.2.2022 година (среда) со почеток во 14,00 часот.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат презентацијата, треба да се пријават најдоцна до 8.2.2022 година (вторник) со пополнување на регистрациска форма до која се пристапува овде

 

ЛИНК за регистрација

https://teams.microsoft.com/registration/s3BPp3Mnt0qz0-HmOEJG7Q,7Zk80QeN80qP4CGoxOuNKg,pCodiSBJc0yMaFmZed5gbw,NMKOVGT9IkuAMADgdrgdXw,YrZjLI9NjEC4pMrdpTbNTg,nFEAnKb2k0SozuhAC-Bjsg?mode=read&tenantId=a74f70b3-2773-4ab7-b3d3-e1e6384246ed