Денес, Царинската управа беше дел од онлајн состанокот на економските и трговските советници на земјите членки на ЕУ  во Република Северна Македонија организиран од страна на Делегацијата на Европската унија во Скопје.

Обраќање на состанокот имаше Директорката на Царинската управа, м-р Славица Кутиров, која пред економските советници се обрати со презентација за формите и активностите на Царинската управа за олеснување на трговијата на економските оператори од Република Северна Мекедонија. Во презентацијата акцент беше даден на царинското законодавство, дигиталната трансформација и регионалната интеграција на царината.

Беше истакното и дека Царинската управа со успех ја заврши 2021 година во однос на вкупно наплатените приходи од царина, ДДВ и акциза. Во услови на COVID 19 криза, наплатените приходи во 2021 година се поголеми за 24,70% во однос на 2020 година, односно за 12,81% во однос на 2019 година.

Во рамки на презентацијата беа истакнати и идните чекори за реформа и модернизација на царинското работење, во законодавниот дел преку измена на Царинскиот закон, Законот за Царинска управа, Законот за царинско застапување, Законот за Царинска тарифа и Законот за акцизи.

Во областа на дигитализацијата, нови проекти на кои се работи се воведувањето на нов Национален едношалтерски систем, надградба и унапредување на Системот за обработка на царински и акцизни документи, изработка на нов Транзитен систем НКТС5, воведување на Систем за регистрација на економските опрератори - ЕОРИ.

Процесите на реформа вклучуваат и реконструкција и модернизација на граничните премини Деве Баир, Делчево, Маркова Нога, Ќафасан и Богородица. Исто така беше посочено дека посебен акцент во следниот период ќе се стави на воведување на напредни мерки и техники во борбата против корупцијата, преку воведување на граничните премини нов Автоматизиран систем за управување со терминалите, нов Систем за видеонадзор, како и Систем за т.н телесни (body) камери.

Економските и трговските советници го поздравија видливиот успех и позитивните резултати на Царината во последниот извештај на Европската Комисија за земјата. Овие видливи резултати треба да не мотивираат да продолжиме со напорна работа во насока на олеснување на трговијата.

    

prezentacija 1
prezentacija 2
prezentacija 3
prezentacija naslovna
Previous Next Play Pause
1 2 3 4