Ве известуваме дека денеска 23.07.2021 со почеток од 16:30, економските оператори кои го користат порталот за трговци, пораките кои ги испракаат кон СОЦДАД ќе мора  да ги потпишуваат со помош на новата верзија на апликацијата digsig-signer-1.3.4.

Новата верзија може да ја преземете на следната локација

До наведениот термин корисниците да ја користат моменталната верзија на оваа аплиакција

Со почит