Во период од 05.-09.07.2021 година, Царинската управа со поддршка од Германското друштво за меѓународна соработка (ГИЗ) преку видео-конференциска врска организира обука на тема  Управување со ризици кај Овластените економски оператори.

Целта на оваа обука е да се зголеми ефективноста во имплементација на програмите за Овластените економски оператори и нивното меѓусебно признавање во CEFTA членките. Учесниците на оваа обука ќе имаат можност да ги унапредат знаењата за управувањето со ризици кај економските оператори и нивното значење во синџирот на снабдување.

оео2
оео2
оео3
оео3
оео4
оео4
оео5
оео5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4