Ве информираме дека Системот за обработка на царински и акцизни документи - СОЦДАД е во прекин и се работи на отстранување на проблемот. По надминување на истиот  веднаш ќе информираме.