Царинската управа на Република Северна Македонија Ве известува дека од 23.01.2021 година, престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба (Сл. Весник бр.86/20,105/20,125/20 и 169/20), што значи дека ќе се применуваат во потполност одредбите на Законот за акцизите.

Заради истекување на важноста на Уредбата,настанати се измени во структурата на највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за траспорт. Од таа причина, Регулаторната комисија за енергетика донесе измена на Одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива зџа транспорт, која ја објавуваме во прилог.

             Опис на стока

  Износ на акциза

        Валута Единица мерка

Моторен бензин

ЕУРОСУПЕР БС 95

21,786

денари

 

литар

Моторен бензин

ЕУРОСУПЕР БС 98

21,874денарилитар

Дизел гориво

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е-V)

 

15,482денарилитар

Масло за горење

Екстра Лесно (EL-1)

 

6,157денарилитар

Мазут M-1 HC

 

0,100денарикилограм