Ве известуваме дека денес, 03.07.2019 во периодот од 11 до 11:30 Порталот за трговци на новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде времено недостапен од технички причини. Ги повикуваме застапниците доколку внесуваат декларација во системот, истата да ја сочуваат како нацрт или како образец пред 11 часот со цел непречено понатамошно процесирање.

Царинска управа