Царинската управа на Република Македонија ги поканува економските оператори да присуствуваат на презентацијата за измените на Царинскиот закон, што ќе се одржи  на 23.08.2018 г. (четврток) во амфитеатарот на први спрат во Царинската управа, со почеток во 10,30 часот.

Целта на презентацијата е економските оператори да се запознаат со измените на Царинскиот закон во делот на прекршочните одредби (Службен весник на РМ број 144 од 03.08.2018 г.). На презентацијата ќе бидат дадени и примери со цел да се развие дискусија за истите. 

Со почит,

Царинска управа на Република Македонија