Огласите се објавени во дневните весници Нова Македонија и Коха на 25.07.2018 година.

Јавен оглас бр. 2/2018