Почитувани,

Царинската управа изготви листа на учесници за објавените термини.  Детални информации за листата на учесници на обуката можете да најдете на следните линкови:

Листа на учесници Термин 2 (15 и 16 март, Скопје, амфитеатар во Царинска управа)

Листа на учесници Термин 3 (15 и 16 март, Гевгелија, хотел Фламинго)

Листа на учесници Термин 4 (27 и 28 март, Скопје, амфитеатар во Царинска управа)

Листа на учесници Термин 5 (27 и 28 март, Струмица, хотел Вила Парк)

Листа на учесници Термин 6 (3 и 4 април, Скопје, амфитеатар во Царинска управа)

Листа на учесници Термин 7 (3 и 4 април, Битола, дополнително ќе биде објавено местото на одржување на обуката)

Листа на учесници Термин 8 (16 и 18 април, Скопје, амфитеатар во Царинска управа)

Програмата ќе биде доставена до учесниците по електронска пошта наведена во пријавата.

Обуката ќе почнува во 09,00 часот, а учесниците e потребно со себе да носат документи за лична идентификација и да пристигнат најмалку 30 минути пред почетокот на обуката, како би се направила навремена регистрација.