Царинската управа на Република Северна Македонија информира дека поради пожар на граничниот премин Златарево - Република Бугарија, дојде до застој и прекин како на товарниот, така и на патничкиот сообраќај на граничниот премин Ново Село/Златарево. Поради настанатата ситуација, на овој граничен премин не се пропуштаат патнички и товарни моторни возила.

Ги информираме превозниците дека поради католички Велигден, најавена е 24 часовна забрана за транзит низ Република Унгарија почнувајќи од четврток (18 април 2019 година) од 22 часот  до петок (19 април 2019 година) до 22 часот. Потоа, транзитот ќе биде дозволен 24 часа, по што ќе следи уште една забрана за транзит во период од 20 до 22 април 2019 година.

  

 

Согласно официјална најава од ЕВН Македонија, Ве известувам дека на 19.10.2018 година (петок) на царинска испостава Дојран и царинска испостава Гевгелија, во период од 07:00 до 17:00 часот, како  и на  21.10.2018 година (недела) на царинска испостава Дојран во период од 07:00 до 17.00 часот, ќе има прекин на електрична енергија. 

Ве известуваме дека Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM, е ставен повторно во функција. Работата на истиот беше во прекин поради технички причини.

Ви благодариме на разбирањето.

  

  

Ве известуваме дека поради технички причини, во прекин е работата на EXIM системот. По надминување на состојбата ќе бидете информирани.

Благодариме на разбирањето.

Ве известуваме дека техничкиот проблем со функционирањето на серверот на системот ASYCUDA кој овозможува електронско поднесување на царински декларации  на царинската испостава Скопје 3 (1013) е надминат.

Ви благодариме за разбирањето

Поради технички проблем на серверот кој ја овозможува работата на системот ASYCUDA на царинската испостава 1013 (Скопје 3), ќе има прекин во рабоата на оваа испостава во траење од приближно два часа.

По нормализирање на работата ќе бидете навремено известени.

Со почит

 

 

По најава од страна на косовската царина, информираме дека има прекин на товарен сообраќај на излез на граничниот премин Блаце.

Прекинот е предизвикан од технички проблеми на електронскиот систем на косовската царина.

По нормализирање на состојбата ќе бидете навремено информирани.

Благодариме на соработката

 

 

Ве информираме дека е нормализиран товарниот сообраќај за излез на граничниот премин Блаце.

Благодариме на соработката

Ве информираме дека заради техничка надградба на EXIM системот денес 17.04.2018 година од 16:00 до 17:30 системот е во прекин.