Според добиеното известување од Националниот координативен центар за гранично управување, на граничниот премин Дојран забраната за проток на патници и возила ќе продолжи до 11.01.2021 година.