Ве информираме дека имплементирањето во продукција на нова надградена верзија на Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM заврши и системот е повторно во функција, а со тоа престанува и примената на хартиена постапка во EXIM.

Ви благодариме на разбирањето.