Ве известуваме дека Едношалтерскиот систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти - EXIM, е ставен повторно во функција. Работата на истиот беше во прекин поради технички причини.

Ви благодариме на разбирањето.